5. ročník expozície „Drôtený vodný svet“ bude vďaka ľuďom, ktorým záleží na zachovaní našej kultúry a národnej identity.

Podľa publikácií o ľudovej kultúre je drotárstvo na Slovensku špecifický a ojedinelý kultúrny fenomén, ktorý nemá obdobu, čo do rozsahu na určitom území, nikde inde vo svete. Stovky až tisíce drotárov vytvorilo atypickú historickú kulisu dejín nášho malého národa uprostred Európy. Prvá historická zmienka o drotárstve na Slovensku pochádza z roku 1714. Za miesto zrodu drotárstva sa považujú chudobné oblasti dnešného severozápadného Slovenska, trojuholník medzi mestami Bytča – Žilina a Čadca. Na Slovensku v minulosti bolo vyše 150 obcí, kde sa ich obyvatelia venovali drotárstvu.

Pred 2. svetovou vojnou začína drotárstvo upadať, čo sa prejavilo najmä po vypuknutí vojny, a v 50. rokoch 20. storočia, toto pôvodné remeslo zaniká. Aj keď individuálne, niektorí drotári aj naďalej vykonávali svoju živnosť, v štátoch, kde to bolo povolené.

Na Slovensku sa dnešné drotárstvo pretransformovalo do umeleckého remesla a do umenia a po roku 1990 nastáva viditeľná obroda úžitkového umeleckého drotárstva.

Súčasní drotári nemajú ľahkú situáciu, a pri popularizácii svojho náročného remesla, im svojho času prišla na pomoc Spoločnosť Ferdinanda Martinenga. Tento rok sa pripravuje už 5. ročník expozície drotárskeho umenia s názvom „Drôtený vodný svet“. Iniciátorom myšlienky drotárskej expozície v minulosti, bol aj nedávno zosnulý predseda SFM, pán Peter Kurhajec. Už sa zdalo, že 5. ročník expozície bude pre nedostatok financií limitovaný, našťastie sa našli ľudia, ako je aj Mgr. Roman Ruhig a ďalší, ktorým záleží na slovenskej kultúre, na pokračovaní tradičných remesiel, a teda vernisáž s výstavou „Drôtený vodný svet“ bude tak, ako aj v predošlých rokoch. Už tento piatok 4. augusta 2017 o 16.00 hodine v Bratislave v Primaciálnom paláci v Justiho sieni. Kurátorom expozície je Jozef Šabo. Prezentácia umeleckých drotárov zahŕňa aj známe mená ako je pán Ladislav Jurovatý ml., ale aj nebohý Ladislav Jurovatý st., či pani Remígia Biskupská, In memoriam. Vystavovať bude aj pani Dagmar Křížová, Lucia Maňková, Ľubomír Smržík a ďalší.

Atrakciou výstavy bude drôtená skulptúra Vodníka, ktorého autorom je Ladislav Jurovatý ml.

Expozícia bude otvorená denne, aj počas víkendov, od 10.00 do 17.00 h., do konca septembra 2017. Vstup je bezplatný.