Africký mor ošípaných ohrozuje chovy pri ukrajinskej hranici

Ak by sa nákaza afrického moru ošípaných (AMO) dostala z divej ošípanej do chovu, je potrebné zlikvidovať ho celý. Hranica s Ukrajinou, kde tiež sídlia farmy na chov ošípaných, je pre chovateľov vysoko riziková a jej blízkosť by mohla spôsobiť problémy s exportom mäsa aj v prípade, že nákaza bude len za hranicou.

Podľa informácii vedúcej Obvodnej poľovníckej komory v Humennom Silvie Perinajovej sa poľovníci riadia Národným kontrolným programom pre africký mor ošípaných v diviačej populácii na Slovensku. Ten určuje, že v súčasnosti majú celoročne intenzívne loviť diviačiu zver bez ohľadu na vek a pohlavie.

Poľovníkom však tiež trvá určitý čas, aby porušili dlhoročne budovanú poľovnícku etiku a začali loviť podľa tohto programu, hoci o nevyhnutnosti vedia. V poľovníckej sezóne bol v okresoch Snina, Medzilaborce a Humenné podľa Perinajovej vykonaný odstrel na 77,3 percenta.

Na Slovensku zatiaľ výskyt AMO potvrdený nebol. Na Ukrajine sa však vyskytuje u voľne žijúcich diviakov i u domácich ošípaných. Najbližšie pri hraniciach zaznamenali výskyt vo vzdialenosti 25 kilometrov. Slovensko je stále krajina, ktorá je síce obkľúčená územiami s AMO, zatiaľ sa k nám však, našťastie, nedostal.

(iri)

Foto zdroj: https://sk.wikipedia.org/wiki/Diviak_lesn%C3%BD