Brezno po trinásty raz hostí spevácke zbory z okolia i zo zahraničia

Brezno po trinásty raz hostí spevácke zbory z okolia i zo zahraničia

V Brezne sa uskutoční už trinásty ročník Horehronských slávností zborového spevu so zahraničnou účasťou. Spevácke zbory zo Slovenska i zo zahraničia vystúpia v dňoch 28. septembra až 1. októbra.

Pripravené sú tri koncerty. Festival sa začne vo štvrtok v rímskokatolíckom kostole v Brezne a vystúpia na ňom spevácke zbory z regiónu Brezno a z okolia, v piatok v synagóge bude svetský koncert a galakoncertom sa skončí v Mestskom dome kultúry v Brezne. Súčasťou sú aj sprievodné podujatia – návšteva Čiernohorskej železničky, Horehronského múzea a iných kultúrnych a historických pamiatok. Myšlienka vzniku tohto festivalu doznievala niekoľko rokov a prvé podujatie festivalového charakteru s medzinárodnou účasťou sa uskutočnilo v októbri 1994. Realizuje sa v dvojročných cykloch.

Najstarším hmotným dokladom nájdeným v Brezne a doteraz najväčším tunajším archeologickým nálezom je 14 bronzových náramníc a dve bronzové šálky z obdobia 1250 – 700 pred Kristom. Možno ich považovať za jeden z najväčších bronzových nálezov Horehronia, boli náhodne nájdené v roku 1882 pri výkopových prácach v lokalite Banisko pri Brezne. Najstarším písomným prameňom o území, na ktorom mesto neskôr vzniklo, je listina z roku 1265 určená liptovským osadníkom, ktorou panovník Belo IV. vymedzoval priestor ich poľovačky. V januári 2005 počas výstavby obchodného domu bol odkrytý črepový materiál z väčšieho sídliskového celku datovaného do mladšej doby bronzovej a priraďovaný k lužickej kultúre.

V Brezne už dlhé roky pôsobí Divadelný súbor Jána Chalupku. Jeho korene siahajú až do polovice 18. storočia. Divadelný súbor sa pravidelne zúčastňuje a získava ocenenia na domácich aj zahraničných prehliadkach amatérskeho divadla. Od roku 2005 sa v Brezne pravidelne organizuje niekoľko dní trvajúci inšpiratívny festival Divadelná chalupka, ktorého sa zúčastňujú profesionálne aj amatérske divadlá zo Slovenska a zahraničia.

Foto zdroj: https://www.asb.sk/biznis/regiony/brezno-horehronie-prijima-vyzvy

(iri)