Bude na Orave jedna z najdlhších cyklotrás v strednej Európe?

Prepojiť existujúcu trasu Trstená – Nový Targ s Oravicami chodníkom pre cyklistov a korčuliarov plánujú Oravčania so svojimi poľskými susedmi. Vznikla by tak jedna z najdlhších cyklotrás v strednej Európe.

„Získali by na tom predovšetkým turisticky menej atraktívne obce,“ domnieva sa poľský aktivista Jakub Loginow. „Našim zámerom je rozvinúť cezhraničnú cyklistickú a korčuliarsku turistiku a spojiť ju s medzištátnymi autobusmi. Chodník od Oravíc po Vitanovú je vybudovaný, obec však nemá financie na jeho predĺženie až k existujúcemu úseku cyklotrasy. Podobný problém by mala aj obec Hladovka, ak by chcela urobiť odbočku z trasy až k dedine. Preto hľadáme iné riešenia, podporu Žilinského samosprávneho kraja, spoluprácu s Povodím Váhu či so Štátnymi lesmi,“ vysvetľuje.

Myšlienku podpora cestovného ruchu zástupcovia kraja vítajú. Zároveň však upozorňujú, aby sa na chodníkoch pohybovali chodci a korčuliari na svojej strane a cyklisti zasa na svojej a predišli tak zbytočným kolíziám a vážnym úrazom.

(lbr)

Foto: Lýdia Brabcová pre NN