Budú chodiť žiaci základnej školy v Stupave na vyučovanie v dvoch smenách?

Do stupavskej základnej školy chodí v súčasnosti 1096 žiakov v 45 triedach. Podľa riaditeľky ZŠ Bohdany Cibuľkovej sú všetky naplnené. Pri predpokladanom počte prvákov, ktorí by mali nastúpiť v septembri bude v novom školskom roku chýbať až šesť tried.

Ak sa v dohľadnom čase nebude realizovať nadstavbu, budú musieť chodiť žiaci do školy na dve smeny a nebude ani stačiť kapacita školskej jedálne, takže bude nutné obmedziť počet stravníkov. Mesto Stupava je momentálne v rozpočtovom provizóriu, poslanci neodhlasovali rozpočet. Riešením je modulová nadstavba nad súčasnú školu, v súčasnosti sa ráta s ôsmimi triedami a s rozšírením kapacity jedálne.

Poslanec mestského zastupiteľstva Štefan Haulík vidí riešenie nielen v nadstavbe s možnou kapacitou 15 až 16 tried, ale aj prijatím územných regulátorov, ktoré by mali zastaviť neúmerné rozširovanie mesta. Súčasný trend nerešpektuje možnosti dopravnej ani spoločenskej infraštruktúry v meste.

Dvojsmennú prevádzku škôl zažili silné ročníky v minulom režime, keď sa dávali do užívania sídliská s nevybudovaným občianskym vybavením. Je to zvýšená záťaž nielen pre deti, ale aj pre rodičov, pretože tie staršie majú zrazu voľné dopoludnia, ale nemožno ich dať do školského klubu (predtým družiny) a naopak, popoludní, kedy by sa chceli venovať krúžkom musia byť na vyučovaní.

(iri)

Foto zdroj: http://www.stupava.sk/uradna-tabula/oznamy-mesta/zapis-do-prveho-rocnika-zs-kpt-nalepku-v-stupave-2226.html