Čaká nás rok zaujímavých výročí

Slovenská republika a Česká republika si v nasledujúcom roku pripomenú 25. výročie obnovenia samostatnej novodobej  slovenskej a českej štátnosti, 50. výročie česko-slovenského obrodného procesu známeho pod názvom Pražská jar a 100. výročie vzniku Československej republiky a zároveň konca prvej svetovej vojny. Obyvatelia Slovenska si 1. január pripomínajú ako Deň vzniku SR, v Českej republike slávia Deň obnovy samostatného českého štátu.

Pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky sa 1. januára 2018 uskutoční slávnostné zasadnutie Vlády SR a v januári aj slávnostné zasadnutie Národnej rady SR. V počas roka sa uskutoční aj slávnostné výjazdové rokovanie vlády SR a spoločné zasadnutie vlád SR a ČR venované stému výročiu vzniku ČSR. Spoločne by mali zasadnúť aj predsedníctva Národnej rady SR a Poslaneckej snemovne Parlamentu ČR, a to 30. až 31. mája 2018. Celoštátne oslavy 100. výročia vzniku ČSR by mali vyvrcholiť paralelnou oslavou v Prahe 28. októbra 2018 a v Martine 30. októbra 2018, a to so všetkými štátnymi poctami.

Finančne najnáročnejším projektom v rámci osláv je stavebná obnova Múzea slovenských národných rád v Myjave a vytvorenie novej stálej expozície, ktorá si od Slovenského národného múzea vyžiadala 813-tisíc eur. Program osláv je zostavený tak, aby sa najvýznamnejšie celonárodné podujatia rozložili na celý kalendárny rok a nesústredili sa iba do Bratislavy. Celkovo si organizácia osláv vyžiada 4,44 milióna eur na 106 projektov.

(iri)

Foto zdroj: http://mapio.net/pic/p-5136704/