Cena verejnosti za architektúru patrí Prievidzi

Cena verejnosti za architektúru patrí Prievidzi

Na základe internetového hlasovania získalo mesto Prievidza Cenu verejnosti za projekt Obnova časti námestia s vodným prvom. Projekt, ktorého dominantou je Fontána pod lipami, získal najviac hlasov laickej verejnosti.

Cena za architektúru CE.ZA.AR sa udeľuje každoročne v šiestich kategóriách. O nomináciách na prestížne ocenenie rozhoduje medzinárodná porota zložená z domácich a zahraničných odborníkov. V prvom kole porota vyberala finálne nominácie z celkového počtu 89 prihlásených návrhov. Práve neklasická fontána, ktorá má formu pozdĺžnej vodnej plochy, je dominantou celého projektu obnovy námestia. Priestor s tryskami sa začína na úrovni terénu a jemným spádom prechádza do plytkého bazéna, ktorý je ukončený lavičkou. Súčasťou riešenia je taktiež úprava schodísk na námestí s umožnením bezbariérového pohybu. Projekt obsahuje aj atypické lavičky lemujúce celý priestor. Autormi víťazného projektu sú mladí architekti Marian Trcka, Branislav Lackovič a Jaroslav Tarajčák.

Prievidzská fontána je nominovaná aj na ďalšie prestížne architektonické ocenenie. Získala nomináciu na Cenu Dušana Jurkoviča, ktorú udeľuje výročne Spolok architektov Slovenska autorovi alebo autorskému kolektívu za architektonické alebo urbanistické dielo realizované na území Slovenskej republiky, ktoré prispieva k zvýšeniu úrovne a prestíže architektonickej alebo urbanistickej tvorby na Slovensku. V našej, štátom vraj podporovanej, systémovo vnímanej výtvarnej tvorbe v danom segmente,  je to najstaršie ocenenie v oblasti architektúry. O to je cennejšie, vari aj pre ocenených…

Foto zdroj: www.prievidza.sk

(iri)