Cesta k autonómii Slovenska v roku 1938

Hlinkova slovenská ľudová strana zvolala na 6. októbra 1938 schôdzu svojho výkonného výboru do Žiliny, kde predsedníctvo HSĽS schválilo Žilinský manifest, v ktorom vyhlásilo autonómiu Slovenska. Do Žiliny prišli aj zástupcovia iných politických strán, spolu s HSĽS sa zjednotili na autonómii Slovenska a prijali dokument s názvom Žilinská dohoda. Už 7. októbra bola vytvorená autonómna vláda, predsedom vlády a ministrom vnútra sa stal Jozef Tiso.

Prvá ČSR bola od začiatku budovaná ako centralistický štát, riadený z Prahy. Ideológiou centralizmu sa stal „čechoslovakizmus“ – názor, podľa ktorého tvoria Česi a Slováci jeden spoločný – československý národ. Čoskoro sa začali prejavovať rozdiely medzi Českom a Slovenskom v politike aj v hospodárstve.

V českých krajoch bolo oproti Slovensku oveľa viac priemyslu, výnosnejšie poľnohospodárstvo, viac bánk, kapitálu a kvalifikovaných ľudí. Naopak, na Slovensku zanikli desiatky tovární, v dôsledku hospodárskej krízy narástla nezamestnanosť a vysťahovalectvo za prácou. Slováci nemali možnosť podieľať sa na riadení štátu v takej miere ako Česi. Najpočetnejšia strana na Slovensku v medzivojnovom období bola Slovenská ľudová strana, premenovaná na počesť svojho vodcu, kňaza Andreja Hlinku, na Hlinkovu Slovenskú ľudovú stranu (HSĽS). HSĽS odmietala čechoslovakizmus, centralizmus a vykorisťovanie Slovákov a odvolávajúc sa na Pitsburskú dohodu (1918), vyšla s požiadavkou autonómie Slovenska.

Už 4. marca 1938 predložila HSĽS v Prahe senátu návrh na riešenie česko-slovenských vzťahov v spoločnom štáte, požadujúci aj uznanie osobitného slovenského národa a ustanovenie slovenského parlamentu. Prezident Beneš odmietol o tomto návrhu diskutovať. Následne 21. marca 1938 predniesol Dr. J. Tiso v parlamente deklaráciu parlamentného klubu, v ktorej odmietol čechoslovakizmus a zdôraznil nevyhnutnosť autonómie Slovenska. Postupne HSĽS organizovala demonštrácie a vystúpenia za jazykové práva a autonómiu.

Situácia v ČSR sa po podpise Mníchovskej dohody vyostrovala. HSĽS prebrala iniciatívu a zvolala 5. – 6. októbra 1938 schôdzu svojho Výkonného výboru do Žiliny, kde predsedníctvo HSĽS schválilo Žilinský manifest, v ktorom 6. októbra 1938 vyhlásilo autonómiu Slovenska. Pripojili sa k nim aj zástupcovia iných politických strán a prijali dokument Žilinská dohoda (Žilinskú dohodu formálne prijalo Národné zhromaždenie Republiky Česko-slovenskej ústavným zákonom 299/1938 z 22. novembra 1938 ako Zákon o autonómii Slovenskej krajiny). V ten istý deň pražská vláda menovala Jozefa Tisu ministrom pre správu Slovenska.

Dňa 7. októbra 1938 bola vytvorená autonómna vláda – J. Tiso sa stal predsedom vlády a tiež ministrom vnútra. Ešte v ten istý deň pražská vláda vymenovala ďalších štyroch slovenských ministrov (M. Černák – školstvo, F. Ďurčanský – spravodlivosť, J. Lichner – doprava, P. Teplanský – financie).

Dňa 9. októbra 1938 sa päťčlenná prvá autonómna vláda Slovenska na čele s J. Tisom v Bratislave slávnostne ujala moci. Táto vláda vykonávala svoju funkciu do 20. januára 1939.

Foto zdroj:https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/262080-slovenska-televize-vykreslila-tisa-jako-zachrance-zidu.html

(red)