Čo bude s inštitútom manželstva muža a ženy?

Pred Súdnym dvorom Európskej únie prebieha prípad Coman et al, v ktorom sa rozhoduje či  definícia pojmu „manželia“ a  „členovia rodiny“ v európskej smernici o slobodnom pohybe osôb zahŕňa aj „manželov“ rovnakého pohlavia. Ak súd rozhodne že zahŕňa aj páry rovnakého pohlavia, potom táto interpretácia bude záväzná pre všetky členské štáty EÚ. V praxi to znamená, že štáty budú nútené uznať „manželstvo“ osôb rovnakého pohlavia  uzatvorené v cudzine, hoci je to v rozpore s ich domácim a ústavným právnym poriadkom.

Do 9. novembra 2017  sa mohli štáty prihlásiť k ústnej intervencii na Súdnom dvore Európskej únie v tejto veci. U nás táto kompetencia patrí pani zástupkyni SR pred súdmi EÚ JUDr. Ricziovej  na Ministerstve spravodlivosti SR.

Vyzývame pani ministerku spravodlivosti Žitňanskú, aby nezanedbala ochranu  našej Ústavy a intervenovala v pred Súdnym dvorom EÚ v prospech zachovania suverenity Slovenska v oblasti ústavnej ochrany manželstva.

Bohužiaľ  na medzinárodných fórach sa o nás verejne šíri chýr, že Slovensko  je neochotné brániť svoju Ústavu  a suverenitu vo veciach manželstva muža a ženy. Mali by sme však brániť našu možnosť slobodne rozhodovať čo manželstvo je  a čo nie je.

Za krátky čas sa dozvieme, či sa Súdny dvor Európskej únie rozhodne obetovať na tom predivnom súdnom oltári  to najcennejšie čo v našich Ústavách máme – manželstvo muža a ženy. Ale práve teraz ministerstvo spravodlivosti a  zástupca nášho štátu rozhodne, či sa ako štát budeme len nemo prizerať, ako sa to deje.

Foto zdroj: priznakytransformace.cz

(iri)