Dvojjazyčné tabule – výsledok koaličnej dohody

Dvojjazyčné tabule – výsledok koaličnej dohody

V marci 2015 sa na webovom portáli maďari.sk objavilo v súvislosti s vytúženými dvojjazyčnými označeniami niektorých objektov aj takéto vyjadrenie: „Za posledné roky pri téme používania maďarského jazyka na Slovensku sa nič nedostalo viac do popredia ako problematika viacjazyčných železničných staníc. Kým v prípade názvov obcí a miest môžu byť umiestnené dvojjazyčné tabule, v prípade názvov železničných staníc to už nie je možné. Dodnes aj napriek žiadosti občanov, protestom, i akciám anonymných aktivistov nájdeme názvy železničných staníc v Maďarmi obývaných oblastiach Slovenska len v slovenčine.

Posledný prípad sa stal prednedávnom (v marci 2015), keď občania chceli umiestniť názov železničnej stanice v Dunajskej Strede aj v maďarčine. Po dlhej úvahe príslušných orgánov sa napokon objavil na budove železničnej stanici v Dunajskej Strede opäť iba slovenský nápis, i keď občania dôrazne požadovali umiestnenie aj maďarského nápisu. Presne tak sa to stalo aj v prípade ďalších iných železničných staníc na južnom Slovensku (vďaka anonymným aktivistom z Hnutia za dvojjazyčné južné Slovensko sa aj v slovenských médiách objavili niektoré konkrétne prípady, napríklad stanice Okoličná-Ekel či Štúrovo-Párkány), i keď sa nachádzajú v regiónoch, kde Maďari tvoria väčšinu.

To, prečo sa aj podľa zákona môže vlaková stanica označiť len v jednom jazyku, umožňuje malá trhlina v zákone o menšinách. Vlakové stanice sa totiž nepovažujú sa geografické názvy, a tak nie je povinnosťou vyznačiť názvy staníc aj v jazyku menšín. Darmo sa mnohí venovali tomuto problému, nie je riešenie, lebo železničné normy neumožňujú názov v inom ako štátnom jazyku. Dvojjazyčnosť bude teda možná v prípade železničných staníc len vtedy, ak to umožní nový vnútorný predpis, či dôjde ku zmene zákona.

Zákon síce nepredpisuje, ale dáva možnosť na umiestnenie nápisu aj v maďarskom jazyku. Všetko závisí od dobrej vôle danej inštitúcie. V prípade štátnych orgánov však dobrá vôľa jednoducho chýba. Ďalším problémom je, že v tomto prípade štátne orgány neberú ohľad na nároky svojich občanov,“ posťažoval sa na portáli autor bez podpisu ešte v roku 2015.

Situácia sa radikálne zmenila a maďarská menšina u nás po roku pôsobenia ministra dopravy za koaličný Most – Híd dosiahla svoje. Na železničných staniciach v Dunajskej Strede a Komárne pribudli na konci apríla dvojjazyčné názvy miest v slovenčine a maďarčine. Tabule slávnostne osadil minister dopravy a výstavby Árpád Érsek. Do konca septembra na staniciach osadia 54 dvojjazyčných tabúľ v maďarskom a jednu tabuľu v rusínskom jazyku. „Verím, že dvojjazyčné tabule prispejú k lepšej orientácii všetkých cestujúcich a zároveň budú pozitívnym impulzom pre vzájomné spolunažívanie obyvateľov v národnostne zmiešaných obciach,“ doplnil Árpád Érsek. Zmena v označovaní sa týka iba železničných staníc v obciach, v ktorých sa k národnostnej menšine hlási najmenej 20 percent obyvateľov a je na nich pravidelná verejná osobná doprava. Prvý dvojjazyčný názov železničnej stanice pribudol koncom marca v Slovenskom Novom Meste. Ústupky menšine v tomto smere sú výsledkom koaličnej dohody a programového vyhlásenia vlády po voľbách roku 2016…

Foto zdroj:http://www.vlaky.net/servis/objekt.asp?id=208

(iri)