Európsky súd rozhodol, že migrantov nebude možné poslať do európskeho štátu, na ktorého územie vstúpili prvýkrát

Európsky súd rozhodol, že migrantov nebude možné poslať do európskeho štátu, na ktorého územie vstúpili prvýkrát

Súdny dvor Európskej únie vo štvrtok rozhodol, že utečencov po ich ilegálnom vstupe do niektorej európskej krajiny nebude možné poslať do členského štátu EÚ, v ktorom požiadal prvýkrát o azyl. Podľa súdu sa v uvedenom prípade musí uskutočniť viacstupňové azylové konanie.

V tomto konkrétnom prípade Súdny dvor EÚ rozhodoval o postupe pri uplatňovaní európskeho azylového práva v prípade sýrského žiadateľa o azyl, ktorého Nemecko poslalo naspäť do Talianska. Dôvodom bolo, že Apeninský polostrov bol prvou krajinou do ktorej bola uvedená osoba po vstupe na európske územie prijatá. Sýrčan však neskôr utiekol opätovne do Nemecka.

Celý prípad sa po tom najvyšší nemecký správny súd rozhodol posunúť na Súdny dvor v Luxemburgu. Predmetom sporu bola okrem iného otázka, či má Nemecko po nelegálnom príchode migranta začať s ďalším azylovým konaním. Súdny dvor však rozhodol, že na to aby bol žiadateľ o azyl poslaný naspäť do Talianska, musí Nemecko požiadať talianske orgány o jeho opätovné prijatie. Ak však Nemci počas administratívneho konania nedodržia dvojmesačnú lehotu, môže utečenec požiadať o azyl v Nemecku. Až v takom prípade sa azylovým konaním budú zaoberať nemecké orgány.

Ak príslušný utečenec žiadosť o azyl nepodá, má Nemecko možnosť znovu požiadať o jeho znovuprijatie talianskymi orgánmi.

Dublinský systém, resp. dublinská dohoda je mechanizmus Európskej únie na základe ktorého sa stanovujú kritéria, že azylové konanie musí začať tá krajina, v ktorej žiadateľ o azyl prvýkrát požiadal o udelenie azylu alebo v ktorej preukázateľne vstúpil na územie EÚ. Príslušný štát musí žiadateľa následne zaregistrovať a zobrať odtlačky jeho prstov.

Foto zdroj: https://sputniknews.com/europe/201703021051191485-refugees-greece-italy-eu/

(tom)