Kongres slovenskej inteligencie k snahám o vstup SR do tzv. užšieho jadra EÚ

Jednou z kľúčových tém súčasnej slovenskej politiky je deklarovaná snaha vlády i prezidenta SR o vstup do tzv. jadra EÚ. Tejto otázke sa na svojom poslednom zasadnutí v Bratislave venoval aj Kongres slovenskej inteligencie (KSI). Zišiel sa symbolicky v deň 79. výročia vyhlásenia autonómie Slovenska, ktorá predznačila vznik historicky prvej slovenskej vlády i slovenského zákonodarného snemu.

V prijatej deklarácii KSI vychádza z toho, že mať svoj vlastný, suverénny štát, je prirodzenou túžbou každého národa – Slováci ho dosiahli v rokoch 1992/1993. Vzápätí dodáva, že „od roku 1998 sme však svedkami postupného okliešťovania štátnej suverenity SR“, čo sa začalo ekonomickým a mediálnym výpredajom Slovenska a po vstupe SR do EÚ sa okliešťovanie ešte zrýchlilo. Okrem toho, pripomína deklarácia, naša republika je oproti pôvodným členským štátom po viacerých stránkach diskriminovaná.

EÚ dnes smeruje k vytvoreniu tzv. superštátu, resp. federalizácii, čo bude v praxi znamenať vytvorenie jedného európskeho prokurátora, bankovej a finančnej únie, daňovej harmonizácie či spoločnej azylovej politiky. KSI, ktorý sa v roku 1992 pričinil o vznik Slovenskej republiky, voči ďalšiemu odbúravaniu štátnej suverenity čo najdôraznejšie protestuje. „Odôvodnene sa obávame, že tak, ako sa za tzv. euroatlantickým spojenectvom skrýva podriadenie Európy záujmom USA, podobne tzv. jadro bude len iným názvom pre akýsi nemecko-francúzsky protektorát nad malými národmi, tentokrát pod demokratickou nálepkou“, uvádzajú predstavitelia národne orientovanej inteligencie.

Ďalej vystríhajú pred tým, že lákavo znejúca floskula o vstupe do tzv. jadra by po ekonomickej stránke znamenala „prehĺbenie kolonizácie Slovenska, ďalšie obmedzovanie slobody slova ako aj vnútenie legislatívy vyzdvihujúcej morálne zvrátenosti (tzv. agenda LGBTI)“ či tiež imigračnej politiky EÚ, „ktorej fatálne dôsledky sú už dnes v západnej Európe zrejmé. Je to útlak väčšinového, domáceho obyvateľstva, diskriminácia kresťanov, teroristické útoky a život v neustálom strachu.“ KSI za riadenou migráciou vidí nový pokus o islamizáciu Európy, s ktorou má i naša krajina bohaté tragické skúsenosti. Zdôrazňuje fakt, že slovenský národ je odnepamäti spojený s kresťanstvom. Otvorenie dverí islamizácii, ako aj rozplynutie Slovenska v rámci akéhosi európskeho superštátu, by teda „išlo nielen proti zmyslu slovenských dejín, ale bolo by zradou národa a národných záujmov.“

KSI sa vyjadril aj k súčasnej protiruskej hystérii i konšpiračnej mánii médií. „Súčasne s politikou tzv. jadra odmietame aj šírenie americkej propagandy a nenávistnej protiruskej politiky, ktorú dnes EÚ, podľa želaní Washingtonu, vedie. Úlohou i záujmom SR je udržiavanie dobrých vzťahov so svojimi susedmi a veľmocami, no predovšetkým jej prežitie ako štátu slovenského národa, dôstojný život jej obyvateľov a trvalo udržateľný rozvoj“, uzatvára deklarácia.

Pre Národné Noviny: hovorca KSI Martin Lacko

Foto: RKH