Kúpalisko Bariny vo Zvolene nadobúda reálne črty

Ešte pred začiatkom  jarného vegetačného obdobia a pred výstavbou letného kúpaliska Bariny vo Zvolene začalo mesto s výrubom drevín, čo bolo prvou fázou príprav územia pre výstavbu  kúpaliska a vybudovaním prístupovej cesty. Za vyrúbané stromy bola nariadená náhradná výsadba, bude priamo v rekreačnom areáli.

Kúpalisko bude stáť vo veľkej miere na pôde zmiešanej so stavebným odpadom, ktorý vznikol pri výstavbe neďalekého sídliska Západ – Tepličky. Našli sa aj čierne skládky, ktoré je nevyhnutné pred samotnou výstavou rekreačného areálu zlikvidovať. Nové kúpalisko má byť náhradou za Neresnicu, ktoré bude kvôli úprave Neresníckeho potoka uzatvorená asi dva roky.

Nová lokalita je výhodnejšia z hľadiska prístupnosti osobnou i hromadnou dopravou. Súčasťou nového kúpaliska by mal byť jeden multifunkčný bazén s atrakciami a kapacita kúpaliska počíta s 1250 návštev­níkmi.

Po vybudovaní letného kúpaliska by mala prísť na rad krytá mestská plaváreň, ktorá bude s kúpaliskom prepojená cez bazénovú halu plavárne. Letné kúpalisko a plaváreň sú prioritou číslo jedna a v prípade získania mimorozpočtových zdrojov sa uvažuje s ľahkoatletickým a futbalovým štadiónom či areálom malého futbalu.

(iri)

Ilustračné foto zdroj: http://ziar.dnes24.sk/kto-ma-zlavu-a-kolko-zacvaka-cela-rodina-cenniky-kupalisk-v-ziari-a-okoli-273308