Liptovský Mikuláš zatiaľ nemá sociálne služby pre ľudí bez domova

Akčná skupina, ktorá hľadá riešenia problematiky ľudí bez domova v Liptovskom Mikuláši, rieši často veľmi konkrétne sťažnosti. Problémom v zimných mesiacoch a v chladných dňoch je, že sa bezdomovci zdržiavajú v nákupných centrách a obchodoch, kde sa chcú zohriať a chrániť pred nepriazňou počasia.

Bezdomovci často svojim správaním a konaním obťažujú ostatných zákazníkov a často sú aj ich hygienické návyky ohrozujúce ostatných nakupujúcich. Mesto však nemá zriadené sociálne služby pre takýchto neprispôsobivých obyvateľov, niektoré služby im poskytuje Slovenský červený kríž či farská charita.

Magistrát v súčasnosti monitoruje situáciu priamo v teréne, aby sociálni pracovníci získali čo najviac informácie o zdravotnej, sociálnej, rodinnej a finančnej situácii ľudí bez domova v uliciach Liptovského Mikuláša.

Výsledky monitoringu majú slúžiť ako podklad pre prípravu komplexnej stratégie riešenia bezdomovectva v meste. Definované budú konkrétne aktivity, ktorými sa v nasledujúcom päťročnom období bude mesto realizovať na pomoc bezdomovcov, bude sa snažiť získať financie nielen z verejných, ale aj externých zdrojov.

(iri)

Foto zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Bezdomovec