Lodenica v Komárne bude oslavovať stodvadsať rokov svojej existencie

Rok 2018 je bohatý na výročia ako rozpad Rakúsko-Uhorska a vznik Československej republiky v roku 1918, obrodný proces a následný vstup vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968, výročie „Sviečkovej manifestácie“ v roku 1988 či vznik samostatnej Slovenskej republiky v roku 1993.

Komárňanské pracovisko Štátneho archívu v Nitre chce prispieť k mapovaniu významných výročí jedným svojim domácim – v tomto roku totiž uplynie 120 rokov od začatia opravárenskej a postupne aj lodnej výroby v Komárne. Lodenice prešli počas tohto obdobia búrlivým vývojom, od nesmelých začiatkov cez obdobie veľkého rozmachu, obdobie prosperity až po súčasný útlm. Vždy boli veľmi dôležité ako zamestnávateľ pre ľudí zo širokého okolia, po roku 1945 sa stali hlavným zamestnávateľom v regióne a na dlhé roky sa stali symbolom mesta. „Lodeničiarov“, a často aj viacerých, bolo možné nájsť v každej rodine.

Práve preto v rámci zachovania pamäti najmä na časy najväčšieho rozkvetu lodeníc v Komárne, plánuje archív zhromaždiť čo najviac obrazových, písomných a iných dokumentov, letákov, novín, časopisov, kalendárov ale aj medailí, plakiet, vyznamenaní – skrátka všetko, čo bolo lodenici vlastné a oslovuje kvôli tomu aj obyvateľov v regióne, aby čo najdôkladnejšie zmapoval túto dôležitú časť histórie mesta.

(iri)

Foto zdroj: http://www.transport.sk/spravy/vodna-doprava/3265-slovenske-lodenice-komarno-vyrobia-pre-nemeckeho-zakaznika-4-nakladne-lode.html