Magistrát Bratislavy ničí svojou nečinnosťou životné prostredie a suplujú ho dobrovoľníci

Horský park je bratislavský mestský park nachádzajúci sa v mestskej časti Staré mesto. Na rozdiel od ostatných bratislavských parkov, Horský park je špecifický tým, že sa nachádza prakticky v strede mesta a pritom disponuje takmer nedotknutým prostredím a pôvodnou flórou a faunou. Horský park je v súčasnosti chránený vďaka zákonu o ochrane prírody a krajiny, platí tu štvrtý stupeň ochrany z piatich.

Bohužiaľ súčasný primátor Ivo Nesrovnal a poslanci Hlavného mesta viac rozprávajú, ako konajú.

Životné prostredie Horského parku je ohrozené pre zanedbávanie čistoty, kde niektorí návštevníci chrlia viac komunálneho odpadu ako je odpadkových košov. Ešte väčším problémom je, že   perióda čistenia odpadkových košov od roku 2017 asi takáto. Počas zimy 2017/2018 sa uskutočnila len jeden krát a to až v marci 2018 teda cca raz za 5 mesiacov. Od marca 2018 a už je koniec mája odpadky z odpadkových košov opäť neboli vynesené.

Pozrime sa čo tvrdil Magistrát v roku 2017

V júli 2017 tvrdil Magistrát Bratislavy, že “Do konca augusta hlavné mesto tiež vykoná na území jedného z najvyhľadávanejších parkov v Bratislave revitalizačné práce v rámci zlepšenia komfortu návštevníkov, ako napríklad opravu mostíkov, opravu odpadkových košov a iných drevených prvkov tvoriacich mobiliár Horského parku,“ uviedla  Šafáriková. Dodala, že vstup do Horského parku je pre verejnosť možný, avšak tak ako v iných lesoch, treba byť pri výlete do prírody opatrný v prípade zhoršeného počasia, keď hrozí nebezpečenstvo ujmy na zdraví.

Primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal ešte na májovej tlačovej konferencii  (2017)informoval, že stav v Horskom parku je po zime alarmujúci a že hrozí nebezpečenstvo pádu stromov a ohrozený je tak život a zdravie návštevníkov parku.

“Po obhliadke, ktorú sme vykonali, sme zistili, že v parku sa nachádzajú stovky stromov, ktoré bezprostredne ohrozujú život a zdravie občanov. Začali sme teda riešiť, čo bude s Horským parkom. Lebo chceme, aby zostal chráneným areálom, ale zároveň sme zodpovední za bezpečnosť ľudí a chceme, aby ľudia a rodiny, ktoré sem prídu, tento biotop užívali bezpečne,“ povedal vtedy pred novinármi Nesrovnal.

Čo v skutočnosti  spravil Magistrát Bratislavy pre Horský park?

Opravil 2 mostíky ,zrezal štyri padnuté stromy a rezivo tam nechali ako  biologický odpad,  Poverená spoločnosť Magistrátom zrušila niekoľko odpadkových košov a zavesili tabuľu  „vstup na vlastné nebezpečenstvo“.

Pár zostávajúcich košov praskajú vo švíkoch a všade okolo nich sú odpadky, ktoré sa roznášajú po celom parku.

Tu platí fráza „ Reči sa hovoria a chlieb sa je“.  Magistrát ničí svojou nečinnosťou životné prostredie.

Samozrejmé, že vinú na tomto stave majú aj návštevníci parku, ktorí chrlia odpad a nie sú schopní to čo prinesú si vziať aj so sebou, pritom obaly z jedla sú ďaleko ľahšie, ako ich samotný obsah, ktorí do Horského parku prinášajú.  Taktiež  medzi poškodzovateľov životného prostredia patria aj bezohľadní fajčiari, ktorí  sú schopní zahodiť cigaretový špak kdekoľvek na horský chodník. Samozrejme sú aj  medzi fajčiarmi výnimky, ktorí si cigaretový špak dajú do vrecka a odnesú ho do odpadkového koša.

Najhoršie je, že medzi mnohými návštevníkmi sú aj taký, ktorí si prinesú nápoje v sklenených  fľašiach a po celom parku sú roznesené črepiny skla. Tým ohrozujú sami svoje malé deti, ale aj nechránené labky psíkov, ktorí tam chodia so svojimi majiteľmi na prechádzku.

Zanedbávanie čistoty Horského parku a životného prostredia našimi úradníkmi a návštevníkmi, začali suplovať dobrovoľníci, ktorým záleží  na životnom prostredí našich lesov. 24 mája 2018 sa  pustili do upratovania Horského parku a vyčistili celý les od odpadkov, kde pozbierali 30 plných veľkých vriec odpadu.

Avšak tých pár košov čo zostalo v Horskom parku sú stále plné a Magistrát  asi čaká, že dobrovoľníci si založia aj vlastné OLO (Odvoz a likvidáciu odpadu).

Foto zdroj: NN