NN-TV Téma dňa: 29. výročie „Sviečková manifestácia“

NN-TV Téma dňa: 29. výročie „Sviečková manifestácia“