November 1989 – Cesta k strate štrngajúcich kľúčov (Úvod)

Revolúcie majú byť zrýchlením pohybu spoločnosti smerom vpred. Paradoxom dejín však je, že už podľa pôvodného významu slovného spojenia RE – volúcia ide o spätný chod. Veď predsa evolúcia je vývoj a re evolúcia je retardovanie, teda buď spomalenie, alebo dokonca zvrátenie vývoja. Pripomeňme si, že ľudstvo do revolúcií vždy vkladalo veľké nádeje, ktoré však boli zbytočné. Kam sa dostal sociálny systém na tejto planéte sto rokov po boľševickom prevrate v Rusku?

Opäť máme aj na Slovensku novembrové výročie zmeny systému v roku 1989. Kam sme sa dostali? Veď dodnes nie je celkom jasné, či išlo iba o výmenu politického systému, alebo o vopred pripravené prerozdelenie moci a teda aj majetkov skupinami mocných, dobre pripravených kleptokratických štruktúr. Označenie novembrový prevrat či nežná revolúcia sú len slovné hračky. Treba sa vracať k udalostiam, ktoré formovali osudy miliónov ľudí na našom území a formujú aj našu súčasnosť.

Prvý, kto si dovolil krátko po roku 1989 nastoliť otázky, čo neboli pohodlné novej, už vraj „demokratickej“ moci, bol Miroslav Dolejší. Dočkal sa za to verejného osočovania a pranierovania. Pripomeňme si na úvod nášho seriálu, čo vlastne napísal na začiatku svojej analýzy…

1) K prevratom prišlo vo všetkých komunistických štátoch Európy synchronizovane v priebehu 7 mesiacov. Z hľadiska sociologického a psychologického je vylúčené, aby tieto prevraty boli uskutočnené spontánne, neorganizovane, dezorientovaným a viacmenej lojálnym obyvateľstvom proti takmer neobmedzenej moci komunistických vlád týchto krajín, zabezpečovaných vojensky a bezpečnostne druhou najväčšou mocnosťou sveta – ZSSR, ktorej sila nebola otrasená.

2) Výsledkom všetkých týchto prevratov je ponechanie moci v rukách komunistických strán – viac alebo menej skryto (premenovanie strán, taktické úpravy programov, presun skrytých kádrových rezerv do vedenia a naopak, atď.).

3) Disidentské hnutia vo všetkých týchto štátoch, ktorých niektorí členovia prevzali úlohu dekorácie v podiele na moci, bola založená a riadená komunistami, ktorí v minulosti odišli z radov svojich strán, boli potom, často formálne, prenasledovaní či krátko pred prevratom väznení, čo bolo taktické opatrenia na získanie vierohodnosti a popularity pred verejnosťou, vykonávané prevažne západným rozhlasom a tlačou.

4) Politickým ťažiskom a účelom týchto prevratov je realizácia novej koncepcie usporiadania mocenských pomerov v Európe, ktorých začiatkom je zjednotenie Európy, začínajúce zjednotením Nemecka. Politické prevraty v komunistických štátoch Európy boli smerované na podporu zjednotenia Nemecka a boli s ním synchronizované.

5) Forma a priebeh politických prevratov v Európe boli pravdepodobne predmetom dohody Reagan-Gorbačov, uskutočnenej v júni 1987 pri Reaganovej návšteve v Moskve. Od tej doby sa výrazne prejavovali organizácie príprav na prevraty vo všetkých komunistických štátoch Európy (formovanie disidentských skupín v Bulharsku, Rumunsku, Maďarsku a ich propagandistická príprava zo Západu, zintenzívnenie protestných akcií proti vládam, presun úplne neznámych ľudí do vedenia opozície v Československu a ich horúčkovitá popularizácia vnútri prostredia i navonok / Jan Urban, Alexander Vondra, Michal Žantovský, Jiří Křižan, Tomáš Hradílek, Josef Vohryzek, Jan Litomiský, Stanislav Deviaty, Bedřich Koutný, Josef Bartoš, Karel Freund, Pavel Bratinky, Petr Burian, Arnošt Kohút, Lubor Kohút, Michal Kocáb, Petr Placák, Tomáš Dvořák, Hana Marvanová, Jana Petrová…

6) Zreteľnou súčasťou dohôd bolo ustanovenie o využití komunistických oligarchií na udržanie poriadku a zachovania vplyvu komunistického medzinárodného hnutia v mocenských štruktúrach po prevratoch. Na ten účel vznikla kooperácia medzi KGB a CIA, ktorých spoločné komisie prevraty riadili a schvaľovali personálne zostavy nových vlád. Mocenskú stabilitu počas zmien prebiehajúcich vo východnej Európe zaisťovali všade armádne zložky riadené sovietskym GRU, rozviedkou generálneho štábu Červenej armády.

7) Vyhlásenie všetkých prevratových vlád o národnom porozumení neboli aktom humanity, ale politickým prevratom vyvolanou potrebou rehabilitácie komunistov kvôli ich ďalšej účasti na moci. Bolo to diktované dohodami SSSR- USA (KGB – CIA). Za tým účelom už 12 rokov pred tým bola politicky iniciovaná koncepcia ľudských práv a presadený jej význam / 1976 /, o ktorý sa potom dohody veľmocí spoľahlivo opierali. Účasť disidentov v tzv. Hnutí za ľudské práva / Jan Dus, Dana Němcová, Heřman Chromý, Marie Rút Křížková, Stanislav Penc atď ../ potom ospravedlňovala ich zmierlivosť ku komunistom a ich kooperáciu na moci, ktorá je v skutočnosti neporovnateľne väčšia, než je na prvý pohľad zrejmé.

8) Politický prevrat v Československu ani politika vlády Václava Havla nie sú v žiadnom prípade autonómnou záležitosťou Československa, ale súčasťou kontextuálnej politiky ZSSR – USA pre Európu. Každý iný predpoklad pre analýzu a interpretáciu tejto politiky bol neúspešný.

 

Foto zdroj:https://www.readytogo.net/smb/threads/whees-keys-are-these-keys.796698/