Palivové drevo pomôže sociálne odkázaným aj životnému prostrediu

V Dunajskej Strede pokračuje od minulého roka program pomoci palivovým drevom sociálne odkázaným rodinám. Vznikol pred rokom z iniciatívy primátora mesta. Palivové drevo je určené pre rodiny s deťmi, ktoré nemajú možnosť kúrenia plynom.

Mestská spoločnosť Municipal pri údržbe mestskej zelene robí aj výrub starých a zbytočných stromov a orez konárov. Pri tejto činnosti vzniká drevná hmota, ktorú mestská samospráva poskytuje ako palivové drevo odkázaným rodinám podľa evidencie odboru sociálnych vecí mestského úradu. Palivové drevo sa dostane k občanom v najťažších životných podmienkach. Jednotlivé rodiny určí sociálny odbor podľa odporúčania farskej charity. Túto zimu týmto spôsobom zabezpečili doteraz tri rodiny.

Program pokračuje aj v zime, následne mestská spoločnosť v ďalšom období získanú drevnú hmotu nazhromaždí, aby ju v nasledujúcej vykurovacej sezóne mohla v suchom stave dopraviť sociálne odkázaným rodinám. Tým sa o niečo obmedzí spaľovanie nevhodného odpadu vo vykurovacích telesách v domácnostiach, čo zlepší kvalitu ovzdušia v meste.

(iri)

Foto zdroj: http://www.strakonak.cz/