Piešťany získajú pre svojich obyvateľov nájomné byty prestavbou nepoužívaného objektu

Mesto Piešťany plánuje svojim obyvateľom ponúknuť nájomné byty, ktoré získa prestavbou nepoužívaného objektu Lesoprojektu. Celkovo plánujú vytvoriť pätnásť bytových jednotiek.

Byty budú mať výmeru od 23,6 do 72,67 metrov štvorcových. Ráta sa s využitým celého podkrovia a časti suterénnych priestorov. Odhadované náklady na túto investičnú akciu sú takmer milión eur. Investície budú smerovať aj do novovytvorených spevnených plôch, parkovísk, oplotenia, verejného osvetlenia a ďalších exteriérových prvkov.

Mesto plánuje nájomné byty financovať prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania po verejnom obstarávaní na zhotoviteľa stavby. V súčasnosti je mesto vo fáze stavebného konania. Záujemcovia o nájomné byty môžu požiadať o byt vo vlastníctve mesta mestský úrad. Referát sociálnych vecí žiadosť zaeviduje, preverí pravdivosť údajov, prešetrí aktuálnu bytovú situáciu žiadateľa a žiadosť vyhodnotí.

Situácia týkajúca sa nájomných bytov má na Slovensku celkom iné črty ako v „starej“ časti EÚ. U nás je vlastné bývanie považované za prirodzený jav a pre väčšinu ľudí je to asi najväčšia investícia v živote a berie sa ako akýsi nepísaný vrchol „životného“ investovania.

Najväčším rozdielom medzi našou krajinou a krajinami, kde je nájomné bývanie populárne, je fakt, že u nás je hodnotené v prevažnej miere ako sociálne bývanie pre slabšie vrstvy obyvateľstva. Okrem toho ich je naozaj stále málo, nielen pre sociálne odkázaných.

(iri)

Foto: Piešťany zhora, zdroj: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Winterova_ulica,_Pie%C5%A1%C5%A5any_(2008).jpg