Pietny akt v Skalici pripomenie dočasnú vládu

V Skalici začala 6. novembra 1918 pracovať dočasná vláda, aby prevzala od maďarskej administratívy moc na Slovensku a viedla verejné veci nového štátu, ktorý vznikol na území v 1. svetovej vojne porazenej a následne rozbitej habsburskej monarchie.  Pri tejto príležitosti sa v meste v pondelok 6. novembra uskutoční pietny akt. Udalosti roku 1918 po vyhlásení Československej republiky pripomína na skalickej radnici pamätná tabuľa.

Vládu, ktorej členmi boli Vavro Šrobár i skalický rodák Pavol Blaho, priviezol do Skalice 6. novembra 1918 špeciálny vlak z Prahy. Jej úlohou bolo zabrániť chaosu a anarchii na území Slovenska, členovia boli sčasti ubytovaní v dome Pavla Blahu na skalickom hlavnom námestí, ktorého autorom je architekt Dušan Jurkovič.

V Skalici vítali vládu  tisíce obyvateľov mesta i širokého okolia. Členovia vlády si rozdelili právomoci – Vavro Šrobár mal v kompetencii okrem vedenia vlády i veci diplomatické, politické, kultúru, financovanie a zdravotníctvo, Pavol Blaho politické veci, poľnohospodárstvo a zásobovanie, Ivan Dérer domobranu a súdnictvo, Anton Štefánek školstvo, Kornel Stodola priemysel a obchod, tajomníkovi dočasnej vlády Štefanovi Janšákovi sa záležitosti verejných prác, dopravy a pošty.

Vláda začala v Skalici pracovať 6. novembra 1918. Pred piatimi tisíckami zhromaždených proklamoval Šrobár vytvorenie Československej republiky a prevzatie správy vecí verejných do rúk dočasnej vlády. Anton Štefánek vyhlásil za vyučovací jazyk na Slovensku slovenčinu. Ďalšie ľudové zhromaždenie sa uskutočnilo na druhý deň v Malackách. V príprave na príchod dočasnej vlády do Trnavy obsadili mesto 8. novembra česko-slovenské vojská.

Na ľudovom zhromaždení tam vláda 10. novembra deklarovala svoje prevzatie správy na oslobodenom území. Vo svojich prejavoch členovia vlády poukazovali na to, že nový štát je a bude demokratický, v ktorom bude mať miesto láska k slovenčine a vyhlásili program slobodnej cirkvi. V podobnom duchu sa nieslo vystúpenie dočasnej vlády v Senici o deň neskôr. Činnosť dočasnej vlády ukončila jej demisia 15. novembra, pretože 14. novembra sa zišlo Národné zhromaždenie a ustanovilo prvú československú vládu.

Foto zdroj: www.vets.cz

(iri)