Počet vinohradníckych obcí na Slovensku stúpa, bude ich až sedemsto dva

O slovenské vína a pestovanie viniča na Slovensku je čoraz väčší záujem. Vinohradnícke oblasti sa rozšíria o 199 obcí na 702 vinohradníckych obcí. Tie patria do zemepisných oblastí vymedzených v špecifikácií vín s chráneným označením pôvodu.

Vinárstvo na Slovensku zaznamenalo v poslednom období významný pokrok nielen v kvalite, ale aj v dôraze na výnimočnosť, špecifickosť a tradície slovenských vín. Zoznam vinohradníckych rajónov a obcí bol zostavený ešte v roku 2009 a vyžiadal si týmto pozitívnym vývojom aktualizáciu.

Momentálne je na Slovensku na zozname 503 vinohradníckych obcí, po novelizácii vyhlášky ich bude 702. Pre porovnanie – je to dvakrát viac ako v susednej Českej republike. Bez potrebnej aktualizácie by Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSUP) nemohol vinohradníkom správne zaregistrovať vinohradnícke plochy nachádzajúce sa v lokalitách.

Vinohradnícke obce na Slovensku spadajú do šiestich vinohradníckych oblastí: juhoslovenskej, východoslovenskej, stredoslovenskej, Nitrianskej, Tokajskej a Malokarpatskej, kam patrí aj odroda skalický rubín, nedávno zaradená medzi vína s chráneným označením pôvodu. Najviac vinohradníckych obcí – štrnásť – pribudlo v Nitrianskej oblasti, v zlatomoraveckom rajóne.

Každá z oblastí sa pritom vyznačuje vlastnými špecifikami. Napríklad v juhoslovenskej sú najlepšie podmienky na výrobu vysokokvalitných červených vín, keďže to je ideálna oblasť na pestovanie modrých odrôd viniča. Práve tu sa zároveň veľa vinárov špecializuje na sladké vína, napr. Devín, čisto slovenskú odrodu, ktorá je úspešná na domácich i zahraničných súťažiach.

Východoslovenská vinohradnícka oblasť sa zasa vyznačuje pôdou prevažne sopečného charakteru vhodnou pre pestovanie bielych muštových odrôd. V priebehu spracovania je v bielych vínach typický vyšší obsah kyselín, vína sú svieže, vhodné aj pre dlhodobú archiváciu. Slovenským fenoménom posledných rokov sú ružové vína.

(iri)

Foto zdroj: http://www.vinoklubus.cz/galerie/vinohrad/