Pocitové mapy majú už aj Banská Bystrica a Brezno

Možnosť verejne vyjadriť svoje pocity, spokojnosť či nespokojnosť s atraktivitou verejných priestorov, dopravou, zeleňou a bezpečnosťou v meste majú už aj obyvatelia Banskej Bystrice a Brezna. Spolu s ďalšími pätnástimi mestami sa zapojili do projektu Pocitové mapy. Na Slovensku ide o pilotný projekt.

„Pocitovú mapu tvoria samotní občania. Prostredníctvom nej sa môžu aktívne zapojiť do zberu informácií a názorov na lokality, v ktorých žijú. Zmapovanie mesta je cenným zdrojom informácií pre samosprávu, architektov a aktivistov. Hovorí o tom, čo si ľudia vo svojom meste skutočne prajú či neprajú. A to bez využívania prieskumov, dobrovoľníkov či anketových lístkov,“ vysvetľuje Jana Buráková z projektu Pocitové mapy.

Na stránke www.pocitovemapy.sk respondenti do mapy postupne označujú miesta, ktoré sa týkajú štyroch kategórií: Atraktívnosť priestorov, Doprava, Zeleň a Bezpečnosť. Každá kategória obsahuje dve otázky. Ku každej z nich možno označiť viacero miest a pridať aj stručný popis, prečo sa ľuďom konkrétne miesto páči alebo nepáči. Zhromaždené údaje budú cenným materiálom pre ďalší výskum.

Podobné mapy sú vítanou pomôckou pre samosprávy v Českej republike, v Dánsku a vo Fínsku.

(lbr)                                                      

Foto: Lýdia Brabcová pre NN