Poslanci netradične rokujú v pondelok, zostáva im už len zopár návrhov

Poslanci parlamentu netradične rokujú aj v pondelok. Zostáva im prediskutovať už len zopár návrhov zákonov. Väčšinu totiž prerokovali ešte v piatok. Rokovací deň tak môže skončiť skôr. Hlasovať o prediskutovaných zákonoch budú v utorok o 10. hodine.

Plénum rokuje najmä o návrhoch zákonov z dielne ĽSNS. V novele zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy navrhujú poslanci strany stanoviť maximálnu výšku výdavkov, ktoré môže vyšší územný celok (VÚC) vynaložiť na bežnú prevádzku samotného úradu, teda na vlastnú réžiu. „Zavedenie takýchto finančných stropov posilní rozpočtovú zodpovednosť a povedie k hospodárnejšiemu a uváženejšiemu prerozdeľovaniu finančných prostriedkov  územnej samospráve,“  predpokladajú poslanci ĽSNS.

Plénum čaká aj rokovanie o novele ĽSNS, ktorá má upraviť interrupcie na Slovensku. Dá sa očakávať, že táto téma vyvolá dlhšiu diskusiu. Závisieť to bude aj od počtu poslancov, ktorí budú prítomní v pléne. Vzhľadom na nízku účasť sa môže stať, že rokovací deň skončí skôr ako o 19. hodine.

Foto zdroj: Národné noviny (Roman Ruhig)