Právna klinika v Trnave pokračuje bezplatne pre občanov mesta

Mesto Trnava v spolupráci s Právnickou fakultou Trnavskej univerzity pokračujú aj tento rok v poskytovaní bezplatných právnych informácií pre Trnavčanov v tzv. Právnej klinike.

Počas „zimného semestra“ 2017-2018 poskytli týždenne pomoc priemerne desiatim občanom. Z dôvodu vysokého záujmu boli informácie poskytované aj ústne, založených bolo 19 spisov. Trnavčanov trápia prevažne občiansko-právne spory, najmä však rodinné problémy. Týkajú sa vyživovacej povinnosti rodičov k deťom, úpravy výkonu rodičovských práv a povinností, ale aj susedských sporov, spotrebiteľského práva, otázok spojených s vlastníckymi právami, ochranou osobnosti, zmluvným právom aj bytovým právom.

V závislosti od problému klinika odporúčala občanom konkrétne inštitúcie, ktoré sú kompetentné riešiť ich problém. Hlavným cieľom Právnej kliniky je vytvoriť priestor pre vzájomnú pomoc medzi študentami práva a obyvateľmi mesta. Študenti tak môžu pod dozorom zodpovednej osoby aplikovať svoje poznatky získané štúdiom v praxi a zároveň tak pomôcť bezplatne Trnavčanom zorientovať sa v základnej právnej stránke svojho problému a získať informácie o ďalšom postupe jeho riešenia.

(iri)

Foto zdroj: http://podujatia.iuridica.truni.sk/pravnicka-fakulta-1998/