Prechádzky mestom v Trenčíne pokračujú témou panovníčky Márie Terézie

Na ktorej budove v Trenčíne je uvedené meno Márie Terézie? V akom príbuzenskom vzťahu bol trenčiansky župan Ján Baptista Ilešházi s panovníčkou? Prečo súhlasila so zrušením rádu jezuitov?

To sú otázky, na ktoré nájdete odpovede pri pokračujúcom cykle Prechádzky mestom so sprievodcom už túto sobotu popoludní od štvrtej hodiny. Panovníčka Mária Terézia sa premyslenými reformami usilovala o zlepšenie situácie monarchie cez celkový hospodársky a spoločenský rozvoj. Matka šestnástich detí si pritom plnila povinnosti aj ako uhorská a česká kráľovná. Jej reformy sa týkali ekonomiky, školstva – zaviedla povinnú školskú dochádzku, podporovala obchod a rozvoj poľnohospodárstva, zreorganizovala armádu. Stala sa kľúčovou postavou politiky 18. storočia a priniesla Habsburskej monarchii nádej na jednotnú štátnu správu.

Čo sa týka väzieb Márie Terézie na Trenčín, po zrušení rehole jezuitov v roku 1773 pápežom Klimentom XIV., zostal Trenčín v podstate bez školy. Mária Terézia odovzdala gymnázium v roku 1776 piaristom a založila fundáciu, ktorou gymnázium dotovala. Piaristické gymnázium Jozefa Braneckého je najstaršou školou v Trenčíne a zrejme aj v Trenčianskom samosprávnom kraji. Kláštor so školou postavili jezuiti a školu otvorili v roku 1649.

(iri)

Foto zdroj: http://www.ubytovanienaslovensku.eu/blog/co-treba-vidiet-v-trencine