Prešov má po polstoročí novú monografiu svojich dejín

Po päťdesiatich rokoch sa Prešovčania dočkali novej monografie dejín svojho mesta. Symbolickým posypaním soľou ho uviedli do života primátorka mesta Andrea Turčanová a rektor Prešovskej univerzity Peter Kónya, ktorý je zostavovateľom knihy. Prvý zväzok monografie Dejiny Prešova I. mapuje na takmer šesťsto stranách históriu mesta od praveku po rok 1790.

„Dejinami Prešova sa zaoberám takmer tridsať rokov. Ako historikovi i prešovskému rodákovi mi záleží na tom, aby mali Prešovčania podrobné informácie a vedomosti o histórii svojho mesta,“ povedal prof. Peter Kónya.

Na tvorbe monografie sa podieľalo sedem autorov a päť recenzentov. Autori sa v nej detailne zaoberajú štruktúrou okolitej krajiny – geografiou, klimatickými pomermi, vodstvom, pôdou i živočíšnou ríšou. V piatich kapitolách sa venujú histórii mesta od prvého osídlenia jeho územia v praveku. Podrobne spracúvajú dejiny archeologického výskumu regiónu, táboriská lovcov a zberačov, historické etniká v regióne až po osídlenie územia na prelome stredoveku a podrobné zmapovanie života v Prešove v 16., 17. a 18. storočí.

„Prvý diel monografie sa končí rokom 1790, ktorý je tradičným koncom raného novoveku v uhorských podmienkach, kam aj Prešov patril počas svojej stáročnej histórie. Je záverom obdobia osvietenského absolutizmu, uzatvára teda jednu významnú epochu v dejinách celej habsburskej monarchie,“ dodal rektor Prešovskej univerzity.

Záujemcovia si môžu knihu zakúpiť v Mestskom informačnom centre v Prešove.

(lbr)

Foto: MÚ Prešov