Prezident A. Kiska mal hradiť obe kampane cez spoločnosť KTAG. A. Kiska konal nezákonne a  zlyhalo aj Ministerstvo Financií

Prezident A. Kiska mal hradiť obe kampane cez spoločnosť KTAG. A. Kiska konal nezákonne a zlyhalo aj Ministerstvo Financií

Prezident SR Andrej Kiska hradil obe svoje prezidentské kampane, teda nielen neoficiálnu informačnú, ale aj oficiálnu, cez spoločnosť KTAG, ktorej je spolumajiteľom. Informovala o tom TV Markíza vo svojom večernom spravodajstve.

Televízia sa pri tom opiera o faktúry za kampaň, ktoré má k dispozícii. Ich pravosť potvrdila aj kancelária prezidenta. „Andrej Kiska platil celú prezidentskú kampaň zo svojich peňazí, zo svojho účtu takým spôsobom, že ich previedol zo svojho súkromného účtu na účet spoločnosti KTAG, a to aj v rámci oficiálnej aj neoficiálnej kampane. A spoločnosť KTAG uhrádzala všetky faktúry médiám, ktoré zverejňovali kampaň Andreja Kisku,“ uviedol hovorca prezidenta Roman Krpelan. Spoločnosť KTAG teda podľa neho objednávala lepenie plagátov, reklamné služby či prieskum verejnej mienky, čiže zabezpečovala servis v rámci kampane, uviedla televízia.

Prezidentská kancelária zároveň poprela, že by prezident Kiska v doterajších vyjadreniach o financovaní kampane klamal.

Pýtali sme sa, čo nato povie právnik Roman Ruhig

Treba  povedať, že zákony platia pre všetkých rovnako, avšak nie vždy je to pravdou. Prezidentské voľby, kde kandidoval aj Andrej Kiska sa uskutočnili  15. marca 2014 (prvé kolo). To znamená, že platil zákon č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov. 

Podľa ustanovenia § 16 Kandidát na funkciu prezidenta môže na svoju propagáciu počas kampane pred voľbou vynaložiť najviac celkovo 132 775 eur vrátane dane z pridanej hodnoty.  Do tejto sumy sa započítavajú čiastky, ktoré kandidát na funkciu prezidenta uhradil alebo má uhradiť, vrátane čiastok, ktoré uhradili alebo sa zaviazali za kandidáta na funkciu prezidenta uhradiť tretie osoby. Ak sa reklama, inzerát alebo relácia zverejnili alebo odvysielali bezplatne alebo za zníženú cenu inde ako v Slovenskom rozhlase alebo v Slovenskej televízii, započítava sa do uvedenej sumy ich obvyklá cena.

A .Kiska  priznal vo vyúčtovaní na volebnú kampaň  sumu 1 346 075 EUR.  Z tohto dôvodu prekročil povolený zákonný rámec o 1 213 300 EUR a konal v rozpore so zákonom! 

Podľa ustanovenia § 20  – Ak Ministerstvo financií Slovenskej republiky zistí z oznámenia (§ 19 ods. 1), že kandidát na funkciu prezidenta prekročil najvyššiu prípustnú sumu výdavkov uvedenú v § 16, do dvoch mesiacov od prijatia oznámenia podľa § 19 ods. 2 a 3 uloží kandidátovi na funkciu prezidenta pokutu vo výške desaťnásobku sumy, o ktorú prekročil najvyššiu prípustnú sumu výdavkov uvedenú v § 16. 

To znamená, že Ministerstvo financií bolo povinné uložiť pokutu  A. Kiskovi vo výške. 12 213 000 EUR. Bohužiaľ zo zázračných dôvodov Ministerstvo financií zlyhalo a pokutu v tejto výške nevyrubilo.

Prečo A Kiska nedostal pokutu v súlade so zákonom ministerstvom, je už otázkou nezákonného konania Ministra financií a jeho podriadených.

Ako môžme vidieť aj z tohto prípadu platí slogan, ako to povedal Pavol Paška zo SMER-SD:  „Vyhraj voľby a môžeš všetko!„.“

 

Foto zdroj: facebook.com