Pri Počúvadle obnovia les a zelený lesnícky chodník

Les v okolí Počúvadla v Štiavnických vrchoch plánujú lesníci do konca budúceho roka obnoviť. Na ploche 560 hektárov urobia „inventúru“ drevín. Odstránia invazívne druhy, čo tam nepatria a vysadia duby a buky, ktoré sa odtiaľ takmer vytratili. Pred viac ako štyristo rokmi tam zasadili Koháryho dub.

Slovenskí lesníci spolupracujú v rámci projektu Spoločne napomáhame prirodzeným lesom s maďarskými kolegami zo spoločnosti Ipeľské lesy. Tí chcú obnoviť lesy v pohorí Borzsony a pahorkatine Cserhát. Celkové náklady na projekt sú 778 tisíc eur, z čoho približne 660 tisíc eur bude z eurofondov.

Na území Štiavnických vrchov a Krupinskej planiny sa výrazne znížilo zastúpenie dubov a bukov. Mladé lesné porasty ničí vysoká zver ich ohrýzaním. Na niektorých miestach majú prevahu hraby, agáty a jasene. Vrátiť lesom pôvodný charakter by malo vyše 770 tisíc mladých stromčekov. Dovtedy však bude potrebné vysekať približne 360 tisíc kríkov a viac ako milión nežiaducich drevín. Stromy ochránia pred zverou repelentmi, ako aj pletivovými a drevenými plotmi.

Na slovenskej strane obnovia súčasný zelený lesnícky chodník Počúvadlo – lokalita Lipová v dĺžke 2,5 kilometra. Bude mať osem zastávok, drevený prístrešok, kamenné ohnisko, stojan na bicykle a sedem lavičiek s informačnou tabuľou, ktoré budú rozmiestnené na trase. Na maďarskej strane plánujú vybudovať detské ihrisko v oblasti Romhány a 1,3-kilometrový náučný chodník.

(lbr)                                         

Foto: Lýdia Brabcová pre NN