Projekt SacraVelo spojí sakrálne pamiatky Slovenska a Maďarska

Sakrálne pamiatky a prírodné krásy podunajského územia budú môcť cyklisti spoznávať na novej tematickej trase. Projekt siete cezhraničných pútnických cyklotrás v okolí Dunaja s názvom SacraVelo a rozpočtom 2,75 milióna eur ponúkne možnosť ďalšej spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom. Podporí tak šport, kultúru, udržateľný ekoturizmus a zdravý životný štýl.

Slovenskí partneri majú k dispozícii 1,58 milióna eur na výstavbu nových cyklotrás, značenie cyklosiete a výstavbu cyklocentra v pútnickej obci Báč. Maďarskí partneri použijú 1,17 milióna eur na značenie cyklosiete SacraVelo, výstavbu odpočívadiel na území dvoch žúp a výstavbu cyklocentra v obci Szil. V Trnavskom kraji vznikne v rámci projektu cyklocesta v úseku kompa Kyselica – Báč v celkovej dĺžke 4,4 kilometra. Z toho budú nové úseky v dĺžke 2,2 kilometra

V Bratislavskom kraji sa do projektu zapojí približne 166 sakrálnych pamiatok, dostupných do päť až desať kilometrov od hlavnej trasy. Ide o kostoly, kaplnky, božie muky, kríže a iné cirkevné zaujímavosti. Každá z nich bude mať informačnú tabuľu s pozoruhodným príbehom a historickými údajmi. Všetky materiály budú v štyroch jazykoch – v slovenčine, maďarčine, angličtine a nemčine.

Partnermi projektu sú samospráva župy Gyor-Moson-Sopron, samospráva župy Komárom-Esztergom, Trnavský samosprávny kraj, Bratislavský samosprávny kraj a obce Szil a Báč. Projekt je súčasťou Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko.

(lbr)

Foto: Lýdia Brabcová pre NN