Región Bratislavy je na šiestom mieste s hrubým domácim produktov na obyvateľa EÚ

Hospodárske rozdiely medzi regiónmi sú veľké nielen na Slovensku, ale aj v rámci celej Európskej únie. Podľa údajov Eurostatu za rok 2016 v hlavnom meste a okolí máme hrubý domáci produkt (HDP) vo výške 184 percent priemeru EÚ. Škoda, že to v meste a okolí necítia ľudia v kvalite ciest, dopravy, čistoty, verejnej správy, služieb…

V úspešnosti jednotlivých krajín a regiónov sa použil ukazovateľ HDP na obyvateľa meraný v parite kúpnej sily. Regionálne rozdiely v EÚ boli veľmi veľké – napríklad bulharský región Severozapaden dosahoval v spomínanom roku len 29 percent priemeru únie, v centrálnom Londýne sa HDP na obyvateľa vyšplhal až na 611 (!) percent priemeru EÚ. Rozdiely medzi najchudobnejšími a najbohatšími regiónmi sa naďalej prehlbujú.

Región Bratislavy so svojím šiestym miestom predbehol aj Prahu. Ostatné slovenské regióny na tom boli horšie, okrem hlavného mesta žiaden z nich oproti roku 2015 nezvýšil svoj HDP. Východné Slovensko s 53-percentným priemerom HDP oproti EÚ dopadlo najhoršie. HDP sa po vstupe do EÚ zvýšil vo všetkých našich regiónoch, zväčšil sa však aj rozdiel medzi jednotlivými krajmi – kým v roku 2004 bol západ 3,1-násobne na tom lepšie ako východ, teraz rozdiel vzrástol na 3,5-násobok. Východné regióny sa vyľudňujú, ľudia v produktívnom veku sa sťahujú za prácou do bohatších západných krajov a tento trend, zdá sa, nikto nechce zastaviť.

(iri)

Foto zdroj: http://slovakia.travel/bratislava