Rozvoju Banskej Štiavnice má pomôcť študentská súťaž

Víťazné návrhy na rozvoj multifunkčného mestského bloku Kerling, ktorý je vstupnou bránou do starého centra Banskej Štiavnice, bude môcť verejnosť spoznať prostredníctvom výstavy v Rubigallovom domu od štvrtku 15. marca do konca mesiaca.

Úlohou študentov zapojených do súťaže Xella – Downtown Kerling – Banská Štiavnica bolo navrhnúť zástavbu a funkčné využitie mestského bloku – lokality, ktorého súčasťou je aj hotel Kerling a oproti je budova bývalej tabakovej továrne. Mesto vytypovalo niekoľko lokalít, ktoré majú potenciál na rozvoj. Ide o pozemky, kde bude možno v budúcnosti stavať, čiže nie sú zastavané, zároveň sú však neďaleko historického centra mesta.

Banská Štiavnica je historické mesto na strednou Slovensku s výraznou multikultúrnou minulosťou, známe ťažbou kovov, významnou banskou legislatívou, samosprávou a akademickou tradíciou. Od roku 1950 je mestskou pamiatkovou rezerváciou a zároveň centrom chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy vyhlásenej v roku 1979. V roku 1993 bolo zapísané do Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva ako Historické mesto Banská Štiavnica a technické pamiatky jeho okolia.

(iri)

Foto zdroj: http://www.banskastiavnica.travel/