Slovenské jaskyne na novej zberateľskej zlatej minci

V hustote výskytu jaskýň v miernom klimatickom pásme má Slovensko prvenstvo na svete. V súčasnosti evidujeme vyše 7100 objavených jaskýň na slovenských krasových planinách a pod nimi. Jaskyne Slovenského a Aggtelekského krasu sú od roku 1995 zapísané do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Najviac registrovaných jaskýň sa nachádza v Slovenskom krase, Nízkych Tatrách a Spišsko-gemerskom krase (Slovenský raj, Muránska planina), vo Veľkej Fatre, Západných Tatrách a Belianskych Tatrách.

Zaujímavosťou je, že na takom malom území, akým je Slovensko, sa nachádzajú jaskyne rôzneho typu. Od koróznych priepastí (vznikli pôsobením vertikálne cirkulujúcich vôd – pukliny, zlomy, puklinové systémy) cez riečne jaskyne až po tie ponorné. Oficiálne je sprístupnených 13 jaskýň, z tých najznámejších Demänovská jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa, Belianska jaskyňa, menej známe sú napríklad Jaskyňa mŕtvych netopierov, jaskyňa Zlá diera či Stanišovská jaskyňa.

Jaskyne Slovenského krasu – Svetové prírodné dedičstvo predstavujú tematiku novej zberateľskej mince v nominálnej hodnote 100 eur, ktorú uviedli do obehu 15. novembra 2017 v Banskej Bystrici. Autorom je Roman Lugár,  slovenský medailér, autor mincí, reliéfov a medailí z Mincovne Kremnica. Zlatá minca, pochádzajúca z kremnickej mincovne,  je spätá s najväčším krasovým územím v strednej Európe s najväčším počtom jaskýň a priepastí.

Na líci mince sú zobrazené kruhy na hladine jazierka, spôsobené kvapkou z kvapľa, čo vyjadruje proces tvorenia jaskýň, a krivák jaskynný, drobný biely ráčik. Na rube je letiaci netopier, typický obyvateľ jaskýň, za ním Kvapeľ rožňavských jaskyniarov z Krásnohorskej jaskyne. Nechýba názov štátu Slovensko, letopočet 2017. Ide o 37. zberateľskú mincu, medzi zlatými v poradí ôsmu, ktorá bola v Kremnici od zavedenia eura vyrobená.

Počet zlatých  zberateľských mincí je obmedzený počtom 4250 kusov. Účelom ich razenia je propagácia jaskynných útvarov na Slovensku nielen smerom do zahraničia, ale i ku Slovákom. Tiež osvetová činnosť, ktorá sa zameriava na ochranu týchto prírodných krás, pričom jaskyniari zároveň upozorňujú na fakt, že by sa malo viac dbať na regulovanie návštevnosti, a nie prvoplánovo na zisk. Vysoká a neregulovaná návštevnosť zvyšuje v jaskyniach teplotu, čo prostredie jaskýň a samotné jaskyne vrátane živočíchov ohrozuje. Nedovoľme, aby chamtivosť zabila jedinečnosť!

(kat)

Foto zdroj:http://www.mince-numismatika.cz/index.php?controller=product&path=28&product_id=1947