Sme za život. Má právo ten, komu bol daný život, aby vzal život nenarodenému živému dieťaťu?

V parlamente  NR SR, ale aj v spoločnosti sa hovorí o súčasnom postoji k životu nenarodených detí.  Dnes živí rozhodujú o živých. Má právo ten, komu bol daný život, aby vzal život nenarodenému živému dieťaťu?

„Problematika práva na život nie je tak jednoduchá ako si ľudia myslia. Narodíme sa, žijeme. Najskôr nás vychovávajú rodičia, neskôr sa musíme o seba postarať sami, potom vychovať našich potomkov. Aké jednoduché. Kým sa to trošku nezamotá. Lebo právo na život zahŕňa ďalšie problémy. Medzi nimi sa nachádza aj prerušenie tehotenstva.

Ľudia sa hádajú čo je správne. Žena zistí že je tehotná, povie to partnerovi a nastávajú zaujímavé situácie. Rozhodnutia. Potrat alebo nechcené dieťa? Každý má právo na život. Aj počaté dieťa. Nezabúdajme na to, že život každého z nás začal naším počatím, keď sme sa z jednej bunky, oplodneného ľudského vajíčka, vyvinuli až do súčasnej podoby, vzdávajúc vďaku svojim mamám a otcom za to, že nám dali šancu žiť. Podľa preambuly Deklarácie práv dieťaťa a Dohovoru o právach dieťaťa „dieťa z dôvodu svojej fyzickej a duševnej nezrelosti potrebuje osobitné záruky a starostlivosť, vrátane primeranej právnej ochrany, pred i po narodení”, podľa Listiny základných práv a slobôd i Ústavy Slovenskej republiky je „ľudský život hodný ochrany už pred narodením”.

Každá ľudská bytosť je od momentu počatia po smrť rovná v dôstojnosti a právach. Od momentu počatia má každý právo na právnu ochranu. Prijímanie právnych predpisov i všetko konanie i nekonanie má slúžiť v prospech záujmov a práv počatého dieťaťa. Áno napísané to je, ale deje sa to všade vo svete? Dodržiavajú sa práva detí? Narodených či ešte nenarodených?

Ostaňme práve pri tých nenarodených. Takzvaný nasciturus, čiže počatý plod má taktiež svoje práva. Jedným je práve právo na život. „Nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodo eius agitur” – narodiť sa majúci (počatý) sa má pokladať za už narodeného, kedykoľvek ide o jeho prospech. Je to tak v Ústave Slovenskej republiky nenarodené dieťa má všetky práva ako dieťa narodené.

Vyberieme aspoň niektoré. Má právo na ochranu zdravia, právo na zachovanie telesnej, genetickej a duševnej nedotknuteľnosti, právo na ochranu pred vykonávaním overovania medicínskych poznatkov na človeku, právo na ochranu pred využitím svojich orgánov a tkanív na transplantácie, na ochranu pred klonovaním.

Počaté dieťa má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti aj po smrti. Práve toto nenarodené dieťa ma taktiež spôsobilosť na práva. Právo na náhradu škody, v prípade ak mu bola spôsobená ujma na zdraví. Má právo dediť, právo byť obdarované a iné ďalšie práva.

Z tohto nám plynie, že nenarodené dieťa právne považujeme za dieťa narodené či jednoducho ľudskú bytosť. Vezmime si napríklad situáciu, rodičia nešťastnou náhodou zahynú, zachráni sa iba dieťa (či už narodené alebo ho zachránia doktori), čo potom?

Otec bol bohatý podnikateľ, matka nemusela pracovať a dieťa by aj napriek tomu nemalo ani euro. Právo mu zabezpečilo dediť po rodičoch. Aj keď nemá otca či matku, rodičia mu zabezpečili dôstojný život a má akú takú istotu, že neskončí v niektorom z detských domovov.

Dieťa dostalo šancu, šancu akú majú iné deti s rodičmi. Či už mu peniaze pomôžu alebo ho dovedú do skazy, je len a len jeho vec. Právo na život má každý!

Argument mladých ľudí, že ho nechcú a pôjdu na potrat lebo ho nebudú mať z čoho uživiť sa zamieta. „Budem kradnúť rožky v obchode“, povedala raz jedna žena, dnes už matka, „aby som ho uživila“. Áno matka urobí pre svoje dieťa všetko. Dnes existuje množstvo organizácií ochotných pomôcť ľuďom v núdzi. Aj keď to určite nie je ľahká situácia, matka by si ale do smrti vyčítala, keby si dala vziať svoje dieťa.“ (Zdroj: Referáty.sk „Právo na život“)

ĽSNS predložila návrh novely zákona do parlamentu o umelom prerušení tehotenstva. Strana ním chce sprísniť potratovú politiku na Slovensku a zakázať svojvoľné a neodôvodnené interrupcie. Návrh ĽSNS vychádza podľa predstaviteľov strany z prirodzenej nutnosti chrániť aj životy nenarodených detí. Argumentuje morálnymi dôvodmi a opiera sa o Ústavu SR, kde sa uvádza, že ľudský život je hodný ochrany už pred narodením.

Strana chce presadiť, aby potraty boli možné len v troch prípadoch. Prvým je, ak je ohrozený život matky, druhým, ak žena otehotnela v dôsledku trestného činu. Treťou možnosťou má byť, ak ide o preukázateľne geneticky chybný vývoj plodu.

Súčasné ustanovenie, ktoré dovoľuje interrupcie do 12. týždňa tehotenstva, chcú zo zákona vypustiť. Zároveň tam chcú doplniť pravidlo, že cudzinkám bude možné vykonať umelé prerušenie tehotenstva len v prípade ohrozenia ich života a s ich súhlasom.

V utorok (22.05.2018)  o 17:00 hod „Aliancia za rodinu“ zorganizovala pred NR SR stovku ľudí na tichú demonštráciu za nenarodené deti a za prijatie návrhu novely  zákona, ktorý považuje za dobrý  a jednoznačne zlepšuje situáciu potratov a taktiež môže zachrániť tisícky nevinných životov. Informovali sme vás TU!

Z poslancov NR SR sa v utorok pristavili k ľuďom pred parlamentom len dvaja poslanci a to nezaradený poslanec Peter Marček a Richard Vašečka. V tom čase z parlamentu odchádzali naši zástupcovia občanov – poslanci, ktorí len bezducho prešli, ako keby sa ich to netýkalo. Boris Kollár pri odchode z parlament SME RODINA radšej šaškoval – obťažoval turistku (asi z Kórey), ktorá  sa  chcela odfotiť pred našim zákonodarným orgánom. Prístup väčšiny prechádzajúcich poslancov k tak vážnej téme, názor ľudí – občanov nezaujímal.

Aliancia za rodinu preto opäť vyzýva  ľudí, ktorí sú za život a ochranu nenárodného dieťaťa, aby prišli  v utorok 29.5.2018 o 11:00 hod pred NR SR.

Aliancia za rodinu: „Máme informácie, že by sa malo hlasovať o zákone zlepšujúcom potraty v utorok 29.5.2018 o 11:00 hod a preto sa chceme znovu stretnúť pred parlamentom v Bratislave na úplne tichej demonštrácii: Nemý výkrik. Ak môžete príďte aspoň o pár minút skôr, aby nás videli aj naši zástupcovia, ktorí budú pred jedenástou prechádzať do parlamentu. Budeme znovu len ticho stáť s detskými topánočkami pred sebou alebo so sviečkou pár minút, koľko kto môže. Parlament však je nevypočítateľný, takže samozrejme záruku, že sa skutočne hlasovať bude nemáme.

Chcem veľmi poďakovať aj otcovi Marianovi Kuffovi, ktorý obetoval celodennú cestu až zo Žakoviec, aby sa mohol postaviť za život nenarodených detí. Povzbudzuje Vás, aby ste prišli a vydávali svedectvo. Budete ho môcť stretnúť aj budúci utorok pred parlamentom. A samozrejme chcem poďakovať Vám všetkým, ktorí ste prišli, bez Vás by to svedectvo nebolo možné.“