Stredoškoláci prispeli k skrášleniu okolia Trenčianskeho hradu

Študenti troch trenčianskych stredných odborných škôl sa podieľali na zveľaďovaní okolia Trenčianskeho hradu a vytvorili detské i historické kostýmy pre sprievodcov. Spolupráca škôl a Trenčianskeho múzea v Trenčíne má prispieť k vyššej atraktivite a k zlepšeniu komfortu návštevníkov expozícií múzea.

Úprave okolia hradu sa venovali študenti Strednej odbornej školy poľnohospodárskej v Pruskom. Pokosili a upravili trávnatú plochu na nádvorí Trenčianskeho hradu a v časti južného opevnenia. Vyzdobili aj priestory kúrie Ambrovec v Beckove počas slávnostného otvorenia novej expozície venovanej beckovskému rodákovi Jozefovi Miloslavovi Hurbanovi pri príležitosti 200. výročia jeho narodenia, ktoré sme si pripomenuli pred rokom.

Svoju kreativitu preukázali aj študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne. „V rámci odboru scénická a kostýmová tvorba vyrobili štyridsať detských a dva gotické kostýmy pre sprievodcov,“ hovorí riaditeľ školy Ivan Štefka. „Študenti grafického dizajnu vytvorili návrhy pracovných listov na Detský okruh v rámci prehliadok Trenčianskeho hradu. Počas jednotlivých ročných období fotografujeme pre potreby múzea interiér a exteriér hradu a jeho okolie.“

Nezaháľali ani študenti Strednej odbornej školy stavebnej Emila Belluša v Trenčíne. V hradnom amfiteátri vymenili lavičky a v centrálnom depozitári v Novom Meste nad Váhom sa podieľali na menších stavebných prácach. Pre pobočky Trenčianskeho múzea v Uhrovci a v Beckove pripravujú zasa nové drevené brány a oplotenia.

(lbr)

Foto: Lýdia Brabcová pre NN