Študenti poďakujú Božene Slančíkovej Timrave

Pri príležitosti 150. výročia narodenia národnej umelkyne, spisovateľky Boženy Slančíkovej Timravy položia žiaci základnej školy Milana Rastislava Štefánika a študenti gymnázia nesúceho jej meno v Lučenci kvety a vence k jej soche v parku pred lučeneckým gymnáziom.

Podujatie Poďakovanie Timrave sa uskutoční 2. októbra a s kultúrnym programom na ňom vystúpia žiaci základnej školy i gymnázia.

Božena Slančíková Timrava sa narodila v rodine evanjelického farára Pavla Slančíka, ktorý bol spoluzakladateľom Matice slovenskej. Nevydala sa, kvôli čomu mala celý život existenčné problémy. Bola spoločníčkou vdovy v Dolnom Kubíne, neskôr v Martine opatrovateľkou zbierok Slovenského národného múzea. V roku 1909 sa presťahovala do Ábelovej k bratovi na faru. Pokúsila sa stať poštárkou, no nevyšlo jej to rovnako ako snaha Eleny Maróthy-Šoltésovej uviesť ju ako profesionálnu spisovateľku. Napokon sa stala opatrovateľkou v materskej škole. V roku 1945 sa odsťahovala k príbuzným do Lučenca, kde 27. novembra 1951 zomrela. Okrem sochy a gymnázia v Lučenci nesie jej meno aj lučenecké divadlo, spisovateľku pripomína aj pamätná tabuľa na bytovom dome na Partizánskej ulici, kde bývala.

Literárnu činnosť začínala so sestrou Irenou vydávaním rukopisného časopisu Ratolesť. Zachovalo sa len jedno číslo, do ktorého prispela poviedkou Na vrchoch. Medzi jej prvé diela patria satirické verše, neskôr sa venovala najmä románom a poviedkam, sporadicky i divadelným hrám. Medzi najznámejšie diela patrí novela Ťapákovci či poviedka Skon Paľa Ročku. Božena Slančíková si pseudonym Timrava zobrala od studničky v polichnianskom chotári s názvom Timrava.

 

Foto zdroj:http://www.wallstreet.sk/aq_titul.php?titul=84573-42-01

(iri)