Štítok: Slovenský jazyk

Milovníci tanca v Ružomberku
Kultúra

Milovníci tanca v Ružomberku

Ružomberská športová hala Koniareň privíta v sobotu 23. septembra najlepšie tanečné páry zo šiestich európskych krajín, ktoré budú v 17 kategóriách bojovať o umiestnenie na medzinárodnej súťaži v štandardných a latinsko-amerických tancoch s názvom Pohár primátora mesta Ružomberok Open 2017.    Cieľom podujatia je podporiť tanečníkov v rozvíjaní ich talentu, a  ukázať verejnosti, čo v sebe…

Jazykové okienko – Nadraftuj to a potom čekni
Kultúra

Jazykové okienko – Nadraftuj to a potom čekni

Ak by vstúpili do súčasnej slovenskej kancelárie národní buditelia, prepukli by v srdcervúci plač. Jazyku kmeňa, ktorý ho obýva, by zrejme vôbec nerozumeli. Draft, zmanagovať, skrečnúť, nabriefovať… slová z angličtiny jednoducho u nás zdomácneli. Niekedy ich prílišné používanie pôsobí až úsmevne,  pravda je, že sa v našom bežnom živote používajú už celkom prirodzene. Draft je pracovná verzia dokumentu a slovíčko…

Divadlo jedného herca – Sám na javisku v Trenčíne
Kultúra

Divadlo jedného herca – Sám na javisku v Trenčíne

Obžalobu politickej korektnosti, úvahy o surovosti sveta, spôsob, ako sa s ňou vyrovnať, a množstvo otázok prinesie do Trenčína festival jedného herca Sám na javisku  od 14. do 17. septembra.  Počas štyroch festivalových dní zažijú diváci intimitu monodrámy v obkľúčení pálčivých tém a silných príbehov. Témou tohto ročníka sú spodné prúdy presakujúce do postáv, myšlienok a príbehov, ktoré sa opakovane…

Ochotníci v Bratislave – dlhodobo chýbala nielen tvorba, ale aj prezentácia
Kultúra

Ochotníci v Bratislave – dlhodobo chýbala nielen tvorba, ale aj prezentácia

Už tretí rok vystúpia v Bratislave v septembri ochotníci, ktorých inscenácie patria medzi to najlepšie, čo vzniklo na amatérskych scénach. Festival Ochotníci nadväzuje na nultý a potom prvý ročník mikrofestivalu ochotníckeho divadla v Bratislave. Prvýkrát sa uskutočnil v roku 2015 v A4 – priestore súčasnej kultúry. Prehliadka bude od 15. do 17. septembra. Bratislave dlhodobo chýbala nielen tvorba, ale aj…

Jazykové okienko – Závisieť  či záležať
Kultúra

Jazykové okienko – Závisieť či záležať

Tušili ste, že v súčasnosti viac zažívame? Nemám však na mysli fungovanie našej tráviacej sústavy, ale rastúci počet zážitkov. Teda aspoň podľa súčasných jazykových prejavov. Vzájomne si želáme najmä si to uži, nechávame sa zlákať všetkým zážitkovým. Kým ešte v roku 1991 sa adjektívum zážitkový objavilo iba v jedinom článku, vlani sme už naň mohli natrafiť v takmer 1 000…

Jazykové okienko – Zážitky
Kultúra

Jazykové okienko – Zážitky

Tušili ste, že v súčasnosti viac zažívame? Nemám však na mysli fungovanie našej tráviacej sústavy, ale rastúci počet zážitkov. Teda aspoň podľa súčasných jazykových prejavov. Vzájomne si želáme najmä si to uži, nechávame sa zlákať všetkým zážitkovým. Kým ešte v roku 1991 sa adjektívum zážitkový objavilo iba v jedinom článku, vlani sme už naň mohli natrafiť v takmer 1 000…

Pohľady do umenia – Prelínania
Kultúra

Pohľady do umenia – Prelínania

Piaty ročník medzinárodného sympózia umenia pre neprofesionálnych výtvarníkov s názvom Prelínania organizuje Krajské osvetové stredisko v Nitre. Výtvarníkov privíta obec Obyce a diela, ktoré tu vzniknú, bude možné uvidieť v priestoroch  KOS v Nitre od 11. do 30. septembra. Cieľom je stretnutie výtvarníkov, ich inšpirácia, motivácia výtvarnými smermi 20. storočia, získanie výtvarných zručností a schopností pri tvorbe v plenéri,  zachytenie realistického…

Jazykové okienko – Ošemetné predložky
Kultúra

Jazykové okienko – Ošemetné predložky

Pomerne často nachádzame použitie predložky u v slovných spojeniach typu: táto vlastnosť sa vyskytuje u ovocia; sú rovnaké ako u zvierat; u dovozu platí táto podmienka; stojí u telefónu; zaplatil u okienka; mám u seba peniaze. Predložka u je však v uvedených spojeniach použitá nesprávne. V spisovnej slovenčine sa spája len s osobnými podstatnými menami (u mladých ľudí pozorujeme, u sestry mi to prekáža). …

Jazykové okienko – Je náš materinský jazyk „in“?
Kultúra

Jazykové okienko – Je náš materinský jazyk „in“?

Pri čítaní denníkov som sa začala dumať nad tým, či vôbec má materinský jazyk miesto v médiách. V jednom denníku som našla prílohu s názvom „biznis“, v ktorej marketingový direktor (obchodný riaditeľ) vysvetľuje trend (vývoj), v  ktorom sa outsoursuje (zadáva sa práca externým pracovníkom) vrátane celého PR (oddelenie pre vzťah s verejnosťou), čím  sa peniaze lepšie preinvestujú napríklad do…

Jazykové okienko – Zbytočné chyby
Kultúra

Jazykové okienko – Zbytočné chyby

Nielen v hovorenom prejave, ale často aj v novinových článkoch sa stretneme so spojením … Je treba rozmotať zložitú situáciu. Na väčšinu otázok nie je treba odpovedať. Myslím, že chlapci budú dobrí, ale je treba pracovať s nimi systematicky. Účtovať je treba primerane. Príslovka treba má v uvedených príkladoch platnosť prítomného času. Tvar sponového slovesa byť – je  navyše, je zbytočný. Správne sú spojenia: treba rozmotať situáciu; netreba odpovedať; treba pracovať systematicky; účtovať treba primerane….

Jazykové okienko – List môžeme dostať nie „obdržať“
Kultúra

Jazykové okienko – List môžeme dostať nie „obdržať“

V niektorých ústnych, ale aj písomných jazykových prejavoch sa stretávame s vyjadreniami: účastníci seminára obdržali písomné materiály; obdržali sme všetky nevyhnutné informácie; pozvánku obdržali načas; obdržali sme sťažnosť na porušenie zákona. Zdá sa, že nespisovné sloveso obdržať sa neochvejne drží predovšetkým v písomných dokumentoch z oblasti úradného styku a veľmi obľúbeným sa stalo aj na rozličných zasadnutiach, schôdzkach…

Jazykové okienko – Vada je poriadna chyba
Kultúra

Jazykové okienko – Vada je poriadna chyba

Keď sa pozornejšie započúvate do prejavov moderátorov, redaktorov, začítate do novinových článkov, celkom isto nájdete nespisovné slovo vada, vadný. A tak nám uši trhá spojenie … vadný výrobok môžete vrátiť, vadu sme objavili vo viacerých predmetoch… Pritom slovenčina má na výber pestrú paletu správnych slov: chyba, kaz, nedostatok, porucha a prídavné mená chybný, kazový, pokazený, poruchový, poškodený, nevyhovujúci. Rovnako…

Jazykové okienko – Keď skratky robia starosti
Kultúra

Jazykové okienko – Keď skratky robia starosti

Pomerne často sa v novinových článkoch, ale aj oficiálnych dokumentoch stretávame s nesprávnym písaním skratiek a. s., s. r. o., spol. s r. o. skratkách a. s. (akciová spoločnosť), s. r. o., prípadne spol. s r. o. (spoločnosť s ručením obmedzeným) medzi ich jednotlivými časťami je medzera. Ak skratka stojí za názvom spoločnosti, oddeľujeme ju čiarkou. Čiarku píšeme za skratkou, ak za ňou…

Jazykové okienko – Zaužívané, nie však správne
Kultúra

Jazykové okienko – Zaužívané, nie však správne

Slovo čiastka radi používame často a všade. V spisovnej slovenčine znamená  časť z celku (čiastka domu, čiastka roka, zriecť sa svojej čiastky). Nemali by sme ho však používať vo význame isté množstvo peňazí, zvyčajne vyjadrené číselne. V tomto význame používame slovo suma (zaplatiť požadovanú sumu, vyhrať veľkú sumu peňazí, sumu tritisíc korún mu vyplatili v hotovosti). Často si prečítame v tlači, či počujeme z televíznej obrazovky a rozhlasu, že kohosi…

Jazykové okienko – Len nie po slovensky?!
Kultúra

Jazykové okienko – Len nie po slovensky?!

V posledných dňoch pri zaznamenávaní návštevy šéfa Bieleho domu Donalda Trumpa vo Francúzsku sa z obrazovky ozývali slovné spojenia za doprovodu vojenskej hudby;  hosť so svojím doprovodom; doprovodné vozidlo. Slová doprovod, doprevádzať, doprovodný sú však nespisovné. Spisovná slovenčina má na vyjadrenie významu niekoho, niečo sprevádzať podstatné meno sprievod, sloveso sprevádzať, prídavné meno sprievodný. Správne sú teda spojenia  za sprievodu vojenskej hudby; hosť so svojím sprievodom; sprievodné vozidlo; sprievodný….

Jazykové okienko – Nedbanlivý a nespisovný
Kultúra

Jazykové okienko – Nedbanlivý a nespisovný

Obľúbenou, žiaľ nesprávnou formuláciou, ktorú nájdete na stránkach novín či časopisov, ale zaznie aj z televíznej obrazovky či rádia, je slovné spojenie mať za to. Napríklad: máme za to, že tento pojem používame správne; mám za to, že to dobre dopadne; máme za to, že schôdzka je už neprimerane dlhá. Výraz mať za to je českého pôvodu a v slovenčine máme k dispozícii…

Jazykové okienko – Aj jazyk sa vyvíja
Kultúra

Jazykové okienko – Aj jazyk sa vyvíja

Prenikanie cudzích slov do jazyka je nezastaviteľné. Filtrujeme ich asi len my svojím vlastným výberom a tým, že ich budeme alebo nebudeme používať. Do výkladového slovníka slovenčiny sa zaraďujú frekventované prevzaté slová, ktoré zdomácneli a stali sa súčasťou slovnej zásoby slovenčiny. Nájdeme v ňom slová ako esemeska, empétrojka, hardvér, server, kivi, manažér, atašé atď. Cudzie…

Jazykové okienko – Slovenčina dostáva do tela
Kultúra

Jazykové okienko – Slovenčina dostáva do tela

V poslednom čase dostáva tá naša slovenčina zabrať vo všetkých médiách. Ak sa ešte chyba stane zriedkavo v málo používanom slove, tak to tak nebolí. Ale sú slová, ktoré sa používajú chronicky nesprávne a často a to takmer v každom periodiku. Spomeniem moderátorov komerčných televízií, ktorí radi  informujú televíznych divákov o „výuke“ na školách, zrejme zabudli…

Jazykové okienko – Robotník verzus operátor výroby
Kultúra

Jazykové okienko – Robotník verzus operátor výroby

Pohľad do inzertnej rubriky ponúkajúcej voľné pracovné miesta, či sledovať  reportáž z fabriky, môže byť pre viacerých nezrozumiteľný. Za posledných niekoľko rokov sa zmenilo pomenovanie viacerých profesií, silný je aj nástup angličtiny do názvov pracovných pozícií. Sekretárky dnes už nie sú  v kurze, zato sa to v našej reči hemží profesiami ako sú office support, office coordinator, office…

Kultivujme jazykový prejav!
Kultúra

Kultivujme jazykový prejav!

V médiách sa predpokladá používanie spisovného jazyka, právom to očakávajú poslucháči, diváci aj čitatelia. Novinári by mali vedieť, že ich zaväzuje vplyv, ktorý majú na verejnosť, a mali by sa usilovať o kultivovaný jazykový prejav. Vzhľadom na cudzie slová by mali myslieť aj na to, že cieľom ich rozprávania je odovzdať informáciu tak, aby bola…

Zákutia slovenčiny – Darček
Kultúra

Zákutia slovenčiny – Darček

Dar (darček) je podľa slovníkovej definície „vec daná inému bez náhrady“. Čo si teda máme myslieť o spojení darček zadarmo, ktoré tak často používajú nielen organizátori rôznych podujatí, ale nezriedka sa objavuje aj v textoch reportáží, moderátorských vstupoch…. Len pre poriadok zopakujeme, že zadarmo znamená „bez (peňažnej) náhrady. Hromadenie synonymných výrazov bez umeleckého či rétorického zámeru je…

Prečo sa stráca pani – ová
Pohľady

Prečo sa stráca pani – ová

Stalo sa doslova módou, že ženy si po svadbe berú mužské priezvisko bez prípony „-ová“. Hoci sa na túto tému diskutuje skôr emocionálne  z hľadiska buď tradicionalistických, alebo naopak feministických pozícií, pozrime sa na fenomén dneška z hľadiska jazykového.   Neprechyľovanie ženských priezvisk predstavuje pomerne závažné narušenie štruktúry nášho materinské jazyka. Prípona -ová plní v našom jazyku dve…

Slovenčina na slovíčko…
Kultúra

Slovenčina na slovíčko…

Nedávno sa na mňa zosypalo viacero jazykových „perličiek“. Na jednom z pútačov pri diaľnici už zďaleka svietila ponuka… sladké slovenské broskine. Pripúšťam, že  v tomto prípade je pre mňa ako konzumenta prioritou chuť tohto lahodného ovocia, ale prečo kaziť dobré meno pestovateľov do oči bijúcou chybou?! Ce televíznou obrazovkou na mňa číhali ďalšie jazykové nezmysly. Renomovaná redaktorka…

Slovenčina a výraz youtubovať
Pohľady

Slovenčina a výraz youtubovať

O tom, čo sa dostane do spisovného jazyka, nerozhodujú jazykovedci. Pracujú na tom najmä používatelia jazyka. Prenikanie cudzích slov do jazyka je nezastaviteľné. V slovnej zásobe slovenčiny sa väčšinou udomácnia tie prevzaté slová, ktorými používatelia pomenúvajú nové reálie, pre ktoré v slovenčine nemáme pomenovanie a ktoré sa „nedajú“ preložiť jedným slovom alebo dvoj či trojslovným…

Pár viet o slovenčine
Kultúra

Pár viet o slovenčine

Čím nás prekvapí summit? Začiatkom apríla sa v Ríme pri príležitosti 60. výročia podpisu zakladajúcich zmlúv konal neformálny summit zástupcov 27 členských štátov Európskej únie. Venujme mu niekoľko riadkov z jazykového hľadiska. Vzhľadom na častú frekvenciu výrazu summit v súčasných textoch je takmer zbytočné pripomínať, že ho vyslovujeme „samit“ a že tak označujeme pracovnú schôdzku/rokovanie/konferenciu najvyšších štátnikov, ministrov, diplomatov…

Blogerina alebo webový denník?
Kultúra

Blogerina alebo webový denník?

Jednou z možností, ako sa realizovať v rámci internetovej komunity, je písanie blogu, blogov. Slovo blog vzniklo skrátením svojej podoby weblog (z anglického web, log, teda „webový zápisník, denník“) a zjednodušene povedané – ide o webovú aplikáciu alebo stránku, kde možno vkladať príspevky. Názov pre autora blogu prebrala slovenčina z angličtiny (blogger), podobne ako nemčina blogger).  Na rozdiel od…

Kalendár
november 2017
Po Ut St Št Pi So Ne
« okt    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Počasie
img
O nás

Email : info@narodnenoviny.sk
Adresa :
BUM Media spol. s r.o.
Šamorínska 10
821 06 Bratislava

Kontakt