Tohtoročný Svetový deň vody má motto Príroda pre vodu

Každoročne už od roku 1992 sa na clej planéte oslavuje Svetový deň vody 22. marca. Vyhlásili ho na konferencii OSN o životnom prostredí a rozvoji (UNCED).

Slovenskí vodohospodári sa pri tejto príležitosti rozhodli otvoriť dvere na vodných stavbách na celom Slovensku v piatok 23. a v sobotu 24. marca. Chcú verejnosť upozorniť na potrebu ochrany životodarnej tekutiny, ale aj ochranu pred jej ničivou silou v prípade povodní a iných extrémov počasia. Verejnosť bude mať možnosť vidieť vodné diela Nosice, Turček, Starina, Bukovec, Málinec a Môťová. Pripravené sú ukážky práce vo velíne, odkiaľ sa riadi celá prevádzka, predvedú aj útroby stavby i vzostup približne päťdesiat metrov pod korunu hrádze a následne výstup na vežu v strede priehrady, pričom každú prehliadku bude sprevádzať odborný výklad.

Priehrady sú vodné diela v podobe stavby, ktorá prehradzuje vodný tok a zadržuje vodu na vodohospodárske účely alebo na prevenciu povodní. Taktiež slúži na zásobovanie pitnou či úžitkovou vodou, na výrobu elektrickej energie, vyrovnávanie prietokov, ale i na rekreáciu, vodné športy, rybolov a iné činnosti. Na Slovensku je vyše päťdesiat priehrad – najväčšie sú Oravská priehrada (na snímke) s plochou jazera 35 kilometrov štvorcových a Liptovská Mara s najväčším celkovým objemom zadržiavanej vody.

Motto tohtoročného Dňa vody znie „Príroda pre vodu“ a má okrem iného aj pripomenúť, ako môžeme využiť prírodu na prekonanie vodných výziev dvadsiateho prvého storočia. Nepredvídateľné výkyvy počasia a klimatické zmeny sú apelom na ľudstvo, aby zmenilo postoj k tejto strategickej surovine, bez ktorej by na Zemi nikdy nebol život.

(iri)

Foto zdroj: http://www.orava-liptov.sk/oravska-priehrada.htm