Trh práce hlási rekordy. Je to dobrá správa?

Trh práce hlási rekordy. Je to dobrá správa?

Miera nezamestnanosti podľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR) dosiahla na Slovensku v máji 2017 historicky najnižšiu mieru 7,38 percenta. Aj v iných krajinách strednej Európy nezamestnanosť dosahuje rekordne nízke hodnoty.

Aktuálna situácia na trhu práce nikdy nebola lepšia. Miera nezamestnanosti dosiahla rekordne nízke číslo a zároveň prácu má rekordný počet ľudí. Rok 2017 je zlomový aj v aj v tom, že do našej krajiny začali firmy lákať zahraničných pracovníkov v nezanedbateľných počtoch. Tento trend bude ďalej pokračovať možno dokonca ešte v silnejšej miere.

Miera nezamestnanosti dosiahla v metodike VZPS priemernú hodnotu 8,7 percenta za prvý kvartál 2017, čím sa vyrovnal rekord zo záveru roku 2008. Táto metodika skúma počet pracujúcich Slovákov a zisťuje aj či pracujú doma na Slovensku alebo v zahraničí. Podľa zistení Štatistického úradu SR (ŠÚ SR) za prvý kvartál 2017 pracovalo v cudzine až 155,2 tisíc Slovákov. Pokiaľ by sa títo ľudia museli vrátiť naspäť na Slovensko a nenašli by tu prácu, tak by nezamestnanosť narástla až na 13,6 percenta.

Slovákov pracujúcich v zahraničí preto analytici Tatra Banky považujú za rezervu pre náš trh práce. Pokiaľ by došlo k zlepšeniu platových podmienok a vytvoreniu zaujímavých miest v mieste trvalého bydliska týchto ľudí, tak počet cestujúcich Slovákov bude klesať. Čiastočne sa to už začalo diať. Medziročne v prvom štvrťroku 2017 pracovalo o 4,5 tisíc menej ľudí ako pred rokom, čo naznačuje pozitívny obrat na domácom trhu práce. V ďalších rokoch sa dá očakávať pokračovanie poklesu počtu Slovákov dochádzajúcich do zahraničia za prácou.

Ako už bolo v úvode povedané, na Slovensku má dnes prácu rekordné množstvo ľudí. Podľa údajov ŠÚ SR, pracovalo na Slovensku 2,341 mil. ľudí v prvom štvrťroku 2017. Treba však povedať, že nie všetci pracovali na plný úväzok, no aj tak je to rekordná hodnota. K tomuto číslu treba povedať štyri dôležité fakty, ktoré dokresľujú situáciu:

  1. Aktivačné práce – v spomenutom období (prvý kvartál 2017) sa zapojilo do aktivačných prác 63,5 tisíc ľudí. Títo ľudia tvoria 2,7 percent všetkých zamestnaných a pomáhajú vylepšiť štatistiky o zamestnanosti. Aj v susednom Maďarsku prebieha podobný program zamestnávania vo verejno-prospešných prácach, no rozsah tohto programu je tam viac ako dvojnásobný. Do budúcna títo ľudia predstavujú rezervu pre trh práce. V horizonte najbližších pár rokov ho určite využijeme.
  2. Zahraniční pracovníci – o tomto fenoméne budeme ešte veľa počuť. Rok 2017 sa do histórie SR určite zapíše ako rok, keď do našej krajiny začali vo väčších počtoch prúdiť ľudia z okolitých krajín a pracovať u nás. V máji 2017 pracovalo na Slovensku 41,6 tisíc ľudí zo zahraničia. Ide najmä o okolité krajiny ako Poľsko a Maďarsko a ďalej Srbsko, Rumunsko a Ukrajina. Medzimesačne vidíme nárasty rádovo okolo 1000 ľudí, čo v podstate predstavuje vznik jednej novej obce.
  3. Miera participácie – zapojenie obyvateľstva v práceschopnom veku (15-64) do trhu práce je rekordne vysoko. Podľa údajov ŠÚ SR až 72,1 percent Slovákov v produktívnom veku prácu malo alebo ju hľadalo. Pred šiestimi rokmi bol tento podiel len 68,4 percent. Rozdiel sa môže na pohľad zdať malý, no ide zhruba o 140-tisíc ľudí, ktorí sa medzičasom zapojili do trhu práce a boli úspešní. Zvyšovanie miery participácie je vidieť najmä u starších ľudí vo veku 60-64 rokov, čo súvisí s posunom odchodu veku do dôchodku. Zároveň rastie participácia aj u mladých ľudí.
  4. Nesúlad medzi mierou nezamestnanosti a počtom voľných pracovných miest je zarážajúci. Na jednej strane máme 200 tisíc ľudí registrovaných na ÚPSVaR schopných okamžite nastúpiť do práce a na druhej strane má ten istý úrad v ponuke viac ako 60 tisíc voľných miest. Zobrazenie vzťahu medzi týmito dvoma premennými naznačuje, že pokles počtu nezamestnaných pod 200 tisíc bude veľmi problematický.

Čo možno čakať v budúcnosti?

 Základný scenár vývoja ekonomiky podľa analýz Tatra Banky hovorí, že náš ekonomický výkon, meraný HDP, bude naďalej rásť. Pokiaľ sa nič zlé vo svete neudeje, napr. západné ekonomiky či USA neupadnú do recesie, tak na Slovensku môžeme očakávať rasty HDP okolo 3-3,5 percenta. Navyše, investícia firmy Jaguar Land Rover v rokoch 2018 a následné spustenie výroby v 2019/2020 prinesie dodatočné zvýšenie rastu k 4 percent.

Pre trh práce bude mať pokračujúci rast ekonomiky podstatné dôsledky:

  1. Ekonomika bude potrebovať stále viac a viac pracovníkov. Prognóza na roky 2018-2020 predpokladá zvýšenie zamestnanosti ročne zhruba o 27 tisíc ľudí. Pokiaľ nenájdeme dostatočný počet ľudí, tak niektoré podniky, či možné rozšírenia výroby, odídu zo Slovenska.
  2. Počet zahraničných pracovníkov sa bude ďalej viditeľne zvyšovať. Očakáva sa, že v ďalších rokoch ich sa počet bude zvyšovať cca 8-10 tisíc ročne prípadne aj viac. Na konci roku 2020 by tak mohlo pracovať na Slovensku až 80 tisíc ľudí zo zahraničia. Tejto téme by sa mala venovať väčšia pozornosť aj zo strany samospráv a vlády a uchopiť ju komplexne (integrácia s miestnymi obyvateľmi a pod.). Budeme potrebovať nie len pracovníkov do výrobných závodov, ale aj zamestnancov do sektoru služieb.
  3. Miera participácie Slovákov by mala ďalej rásť. Dnes sme na hodnote 72,1 percent a očakávame jej ďalší rast k hodnote 74 percent v horizonte troch rokov. Pôjde naďalej o zvyšovanie aktivity najmä mladých ľudí (15-24) a starších ľudí (60+). V ostatných vekových kategóriách sme na úrovniach pozorovaných v západnej Európe a teda je nereálne očakávať rast vo vekovej skupine 25-49
  4. Počet obyvateľov Slovenska v produktívnom veku bude už len klesať a tempo poklesu bude citeľné. Miera nezamestnanosti by nemala mať problém klesnúť k 6 percentám.

 

 

Foto zdroj: https://www.cas.sk/diskusia/294993/nezamestnani-pozor-kedy-vas-mozu-vyhodit-z-uradu-prace/

(bre)