UKF v Nitre reaguje na stavbu automobilky novým študijným programom

Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre reaguje na príchod automobilky do regiónu zavedením nového študijného programu na Pedagogickej fakulte. Chce pripravovať odborníkov, ktorí dokážu riadiť prácu na CNC strojoch, aby na nich mohli kvalitne zaškoľovať študentov stredných škôl pre ich budúce zamestnanie.

„V súčasnosti sa na to pripravujeme technicky a personálne a hľadáme priestor na akreditáciu. Musíme sa dohodnúť s odberateľmi na tom, pre aký segment budeme vzdelávať učiteľov, aby sa potom absolventi odboru mohli uplatniť v praxi. Komunikujeme s firmami o dodaní CNC strojov,“ vysvetľuje rektor UKF, prof. RNDr. Ľubomír Zelenický, CSc. a dodáva, že v školskom roku 2018/2019 zatiaľ s novým študijným programom nepočítajú.

V posledných rokoch pribúda mladých ľudí so záujmom o štúdium technických predmetov. Vysokoškoláci sa na svoje budúce učiteľské povolanie s technickým zameraním pripravujú na Katedre techniky a informačných technológií UKF v Nitre. Do 31. marca si študenti stredných odborných škôl a gymnázií môžu podať prihlášky na bakalárske a magisterské štúdium techniky, techniky v kombinácii s iným predmetom a na bakalárske štúdium učiteľstva praktickej prípravy. Prijímacie skúšky sa nebudú konať.

(lbr)

Foto: Lýdia Brabcová pre NN