V Detve budú dokumentovať tradičné odievanie, ľudovú architektúru a sakrálne pamiatky

Programu spolupráce Slovenská republika – Maďarsko 2014 – 2020, zameraného na zachovanie a prezentáciu kultúrneho dedičstva regiónu, dáva Komunikačné centrum Detva zaujímavú náplň: nasledujúce dva roky bude dokumentovať a archivovať informácie o prvkoch tradičného odievania, ľudovej architektúre a sakrálnych pamiatkach na Podpoľaní.

Detvania sa okrem zmapovania tradičných krojov chystajú vyrobiť tridsať jeho replík a vyrobiť prenosné objekty ľudovej architektúry, ktoré sa budú dať použiť na prehliadkach ľudovej kultúry. Zdokumentovať chcú aj sakrálne stavby v regióne. Okrem toho vybudujú Kultúrnu cestu, ktorá sprístupní hodnoty Podpoľania návštevníkom regiónu. Zaujímavosťou bude možnosť vydať sa na túto cestu na historických bicykloch. O tomto projekte pripravujú aj vydanie publikácie.

Projekt s názvom Palóc – Hont – Podpoľanie: Rozvoj turisticky prístupných tematických trás so zameraním na spoločné kultúrne dedičstvo sa realizuje v šiestich regiónoch, z toho tri sú na Slovensku a tri v Maďarsku – na slovenskej strane sú súčasťou okrem Detvy aj obec Hrušov a Slovenské národné múzeum, v rámci neho Múzeum Maďarov na Slovensku v Kaštieli v Dolnej Strehovej. Z európskych fondov získal projekt viac ako 1,53 milióna eur, z toho KC Detva vyše 347 tisíc eur.

(iri)

Foto zdroj: http://mapio.net/pic/p-10596856/