V Seredi investovali do pamiatok aj do zdravia a bývania občanov

V Seredi investovali do pamiatok aj do zdravia a bývania občanov

Koncom leta bola v Seredi za 18 tisíc eur zrekonštruovaná historická vrátnica do parku na Námestí slobody, ktorá je súčasťou historickej pamiatky – kaštieľa. Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou a je i s parkom súčasťou bývalého šľachtického sídla, ktoré dlhodobo čaká na rekonštrukciu. Mesto plánuje zatiaľ aspoň aktuálne oživený objekt vrátnice využívať pri rôznych kultúrnych, spoločenských či športových podujatiach.

Medzi ďalšie investície mesta uskutočnené v lete možno zaradiť rozšírenie chodníka na Komenského ulici popri materskej škole. Deti i starších potešili upravené ihriská na Spádovej ulici a na Pažičnej ulici. V marci a apríli dalo mesto  odstrániť viaceré prvky, ktoré nespĺňali prevádzkovú bezpečnosť. Na ich miesta osadili športové zariadenia.

Okrem mesta Sereď sa na vybudovaní športových objektov finančne podieľali aj dve občianske združenia, a to OZ Pre Sereď a OZ Spektra, ktoré za súhrnnú čiastku 8 tisíc eur nakúpili spolu pätnásť strojov, na ktorých možno cvičiť na mestských ihriskách. Zrekonštruované boli aj detské ihriská, pričom už predtým v januári dalo mesto do užívania bytovku s 24 bytmi. Jej skeletom bol roky nedostavaný „pavilón G“ pôvodne plánovanej Hviezdoslavovej základnej školy.

Žiada sa dodať, že mesto Sereď, ktoré má dlhodobé problémy s kriminalitou a s tým spojenými sprievodnými znakmi, chce očividne aspoň v rámci svojich možností pozdvihnúť úroveň občianskej i kultúrnej vybavenosti verejných priestorov.

Foto zdroj: www.vodnyhrad.sk

(iri)