V Štúrove má vyrásť „biorafinéria“, ide o svetový unikát

Na mieste bývalej celulózky v Štúrove má do roku 2022 vyrásť moderná „biorafinéria“, jediná svojho druhu na svete. Ročne má vyrábať päťdesiattisíc ton biopalív a bioriedidiel, na čo využije špičkové technológie. Zamestnanie tu nájde viac ako tristo predovšetkým kvalifikovaných odborníkov.

Už v roku 2010 sa objavili prvé plány na začatie výroby biopalív a bioriedidiel, pričom ako surovinu chceli využiť kukuricu a melasu. Zámer však Ministerstvo hospodárstva SR nepovolilo, pretože Európska únia presadzuje, aby sa biopalivá nevyrábali z poľnohospodárskych plodín.

 „Takmer tri roky sme hľadali možnosti, ako sa vyhnúť krmovinám a potravinám,“ hovorí Gabriel Kiss z predstavenstva bratislavskej firmy HOLIG. „Riešenie sme napokon našli v spracovaní slamy a rastlinných zostatkov na melasu novými technológiami. Ide o spojenie dvoch unikátnych technológií – prvá upraví biomasu a vyrobí z nej cukry, druhá fermentuje vzniknutú melasu na biobutanol. Vzniknú tak biopalivá a bioriedidlá tzv. druhej generácie. Táto technológia pochádza z Číny,“ vysvetľuje.

Biobutanol sa využíva v textilnom priemysle, pri výrobe farieb a ekologických palív. Má lepšie vlastnosti ako bioetanol, dá sa z neho získať viac energie, ľahko sa mieša nielen s benzínom, ale aj s naftou, jeho pary majú nižší tlak. Zložitejšia je však jeho výroba – kým etanol si vyžaduje len jednostupňovú fermentáciu, butanol až dvojstupňovú.

(lbr)

Foto zdroj: pixabay.com