Vedomosti pomáhajú chrániť prírodu v Dolných Vesteniciach

Vedomosti pomáhajú chrániť prírodu v Dolných Vesteniciach

Nedávno v Dolných Vesteniciach v okolí základnej školy pribudli zaujímavé informačné a náučné tabule. Ich cieľom je prezentovať obyvateľom a najmä deťom vzácne druhy flóry a fauny vyskytujúce sa na území a v okolí obce a takto viesť ľudí k ochrane prírody.

Sprievodným projektom bola výroba búdok pre sovy ako ukážky hniezdenia v učebni biológie. Budú slúžiť výučbe žiakov aj krúžku mladých ochrancov prírody.

Obec Dolné Vestenice sa nachádza v Trenčianskom kraji. Väčšia časť územia patrí do celku Strážovské vrchy, podcelok Nitrické vrchy, ktorý na územie obce zasahuje časťou Rokoš, Vestenická brázda a Drieňov. V obci a jej okolí sa nachádzajú vzácne rastliny, z ktorých najväčšiu pozornosť si zaslúžia chránené vstavače (orchidey) – jazýčkovec jadranský, modruška pošvatá s najpočetnejším známym výskytom na Slovensku, poniklec veľkokvetý a poniklec slovenský, hmyzovník muchovitý a hmyzovník včelovitý a desiatky vzácnych, najmä teplomilných druhov. Bohaté je aj živočíšstvo. Z vtákov tu žije dudok európsky, sokol myšiar, orol krikľavý, žlna zelená a veľa iných druhov. Z teplomilného hmyzu tu nájdeme modlivku zelenú, chránené vidlochvosty, kobylky aj pavúky. Kraj oplýva bohatstvom podzemných vôd, ktoré vyvierajú v krasovitých prameňoch a slúžia k zásobovaniu pitnou vodou.

Foto:http://dolnevestenice.napady.net/rubriky/galeria/dolne-vestenice

(iri)