Vladimír FERKO: Zákon smotany – 10. časť

Autor: Vladimír Ferko
Zakon smotany

Motto: “Zákonite ako na mlieku vzniká smotana, v ľudskej spoločnosti vzniká spoločenská smotánka. Ich spoločný znak – plesnivieť začínajú vždy zvrchu…” (Vladimír Ferko)

Po celé stáročia je v radoch šľachty zreteľný diferenciačný proces, zjavne každá spoločenská vrstva, stav či trieda má naďalej tendenciu štrukturovať sa, spomedzi rovných sa vždy vyčleňujú – rovnejší, či prví medzi rovnými. V ruskom komunizme či v nemeckom nacizme hierarchicky najvyššie stáli členovia strany s najnižším číslom partajnej legitimácie. Recidívy týchto kritérií sme historicky nedávno zaznamenali v tzv. disidentskom hnutí a pri vzniku politických strán…

Už sme tu spomenuli, že nomenklatúrne kádre komunistickej strany od 70. do konca 90. rokov nechali užívať výhody červenej šľachty svoje manželky, milenky aj deti, z ktorých sa formovala tzv. Zlatá mládež. Pre zlatú mládež existoval bezkonfliktný prístup ani nie tak ku vzdelaniu, ale rovno k dokladom o ňom. Stačil telefonát náčelníka a synáčik zmaturoval, dcérenka urobila štátnice, kúpiť či zabezpečiť sa dalo všetko.

Istý kapitán slovenského priemyslu si až v aute pozrel dizertáciu z cudzej hlavy a cudzích rúk, ktorú išiel obhajovať do Bratislavy, lebo sa patrilo mať titul Csc. Mnohí viťúzi ešte pred promóciou dostali dekréty na riaditeľské miesta, či tzv. internú ašpirantúru SAV, alebo išli do diplomatických služieb. A pravdaže – bez poradovníka sa dostávali k bytom, aby po čase ich mamičky drankali (pre synáčikov) druhý byt – na rozptýlenie.

Život v atmosfére nadradenosti, privilégií, sebaklamu o vlastnej dôležitosti a v hýrivom materiálnom zabezpečení nemohol nedeformovať charaktery dospievajúcich detí v rodinách vysokých funkcionárov. Bolo len otázkou času, kedy „zlatá mládež“ prejde od bežného porušovania dopravných predpisov či domového poriadku k priamemu porušovaniu zákonov, kedy sa zblíži s podsvetím.

Už spomínaný talentovaný jadrový fyzik v Bratislave vyštudoval právo, popritom stihol niekoľko ráz prísť do sporu so zákonom. Raz dokonca vyraboval garáž iného vladyku a odviezol stadiaľ starožitný nábytok, ktorý predal údajne za 120 tisíc korún. Iný papalášsky synáčik sa stal členom vykrádačskej bandy. Keď o nej bratislavský Večerník v aktuálnej rubrike informoval (v noticke uverejnili iniciály mena zlodeja), otecko Ľ. P. dal rubriku promptne zrušiť, hoci ju pôvodne (1980) sám inicioval.

Krádeže, sprenevery, falšovanie verejných listín, podvody, znásilnenia a napokon – vražda. Svorka rozbujdošených synáčikov uniesla medičku Ľudku Cervanovú na súkromný žúr, znásilnila ju a po losovaní, kto bude vrahom, ju utopila v termálnom jazierku pri Senci. Mŕtvolu hodili do Čiernej vody. Zločin ťažko postihol rodinu Cervanovcov, otec predčasne zomrel, matka sa dostala k psychiatrovi. Také to boli veru časy…

Foto zdroj:https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tatra_613_Bratislava._March_1993.jpg

(Pokračovanie…)