Vladimír FERKO: Zákon smotany – 12. časť

Autor: Vladimír Ferko
Zakon smotany

Motto: “Zákonite ako na mlieku vzniká smotana, v ľudskej spoločnosti vzniká spoločenská smotánka. Ich spoločný znak – plesnivieť začínajú vždy zvrchu…” (Vladimír Ferko)

Po celé stáročia je v radoch šľachty zreteľný diferenciačný proces, zjavne každá spoločenská vrstva, stav či trieda má naďalej tendenciu štrukturovať sa, spomedzi rovných sa vždy vyčleňujú – rovnejší, či prví medzi rovnými. V ruskom komunizme či v nemeckom nacizme hierarchicky najvyššie stáli členovia strany s najnižším číslom partajnej legitimácie. Recidívy týchto kritérií sme historicky nedávno zaznamenali v tzv. disidentskom hnutí a pri vzniku politických strán…

Na sklonku „reálneho socializmu“, keď spoločnosť už bola definitívne rozdelená na privilegovanú a menejcennú katsu, sa do okruhu papalášmi žiadaného tovaru dostali obrazy a starožitnosti. Príslušníci partokracie sa priam vrhli na staré nábytky v kaštieľoch, kde boli takmer bez dozoru. Jedinečné umelecké diela masovo brali z kostolov, vykupovali starožitníctva, uvedomelo zhromažďovali obrazy a plastiky. Najrafinovanejší „zberatelia“ sa programovo orientovali na tých slovenských a českých maliarov, ktorí už v tom čase mali vysoký kurz aj v cudzine.

Už bolo dávno po čase, keď na okresnom sekretariáte strany v Žiline po dvesto korún za kus núkali (svojim) obrazy Miloša Alexandra Bazovského, ktoré mu zhabali, lebo bol v nemilosti partajníkov až tak, že hladoval. Mnohí nomenklatúrnici nakradli, vydrankali, zhromaždili pozoruhodné zbierky, hotové malé galérie. Jeden z nich má v Prahe väčšiu zbierku ikon ako Slovenské národné múzeum.

Existujú zbierky modranskej keramiky i muzeálnych artefaktov, ktoré sa vykrádali. Jeden zo zlodejov, ktorý sa v Modre spúšťal s lupom na posteľných plachtách, spadol, dolámal si nohy, ráno ho na chodníku našli aj s korisťou. Takto sa zašantročili keltské biateky z múzea v Topoľčanoch, osudná puška Ľudovíta Štúra z Modry, či kamenná industria z neolitu. Nejeden papaláš vo vhodnej chvíli (pred vlastným jubileom) prejavil záujem pred POMOCNÍKOM (osobným poskokom), a ten už vedel, ako sa zavďačiť šéfovi.

Tak sa stalo, že súdruh Janík dostal k päťdesiatke štyri obrazy z depozitu (štátneho), ktorý bol oficiálne nedotknuteľný. To nebol, pravdaže jediný prípad. Nejeden oslávenec dostal obrazy z galérie, taktiež patriacej štátu. Partajní pohlavári zo Žiliny vytrvalo okrádali majstra drôtu Jakuba Šeríka o jeho diela, aby sa nimi prezentovali zahraničným návštevám, hoci Šeríkovi jakživ v ničom nepomohli.

Ku grófskemu spôsobu života odjakživa patrili – poľovačky. Poznal som aspoň tucet mužov, ktorí mali k nimródstvu odmietavý vzťah, a všetci, krátko potom, ako vyštartovali na novú obežnú dráhu, sa nimi stali. Dávne družné poľovačky slovenskej vierchušky zo štyridsiatych rokov (Otomar Kubala s Hermanom Göringom, generál Turanec s generálom Ottom), vystriedali brežnevovsko-živkovovské. Pravda, s príslušným odstupňovaním.

Poľovačky a kariéry majú k sebe odjakživa veľmi blízo. Charakteristická príhoda:

Keď generál Keitel 20. novembra 1941 vyznamenával rytierskym krížom I. triedy generála Turanca „za hrdinstvo v boji proti ZSSR“, jeho kolega v profesii i hodnosti, generál Čatloš poznamenal, že Turanec dostal metál za srnca, ktorého naháňal generálovi Ottovi.

Na poľovačkách a najmä po nich bujará nálada, vhodná atmosféra na pikle a úklady, vytváranie aliancií, kariérny postup, kto je neprítomný, vypadáva z hry. Gustáv Husák bol jednou z mála výnimiek. Pavel David (l899-1970), spupný ultraľavý úchylkár, v rokoch l949-1952 krajský tajomník KSS v Žiline, sa raz tak rozpoľoval, že si dovolenku predĺžil na dvojnásobok a namiesto jedného povoleného ulovil šesť srncov! Babinský na procese vypovedal, že Ladislav L. bol na Orave asi sedemdesiat ráz, „strelil tu asi troch jeleňov a nejaké diviaky, ale martinskému bazáru predal trofeje za 190 tisíc…“

 

Foto zdroj:http://www.casty-trin.ch/bekleidung/jagdbekleidung/jagd-hosen/17846/deerhunter-muflon-trousers-camo-95.aspx

(Pokračovanie…)