Vladimír FERKO: Zákon smotany – 16. časť

Autor: Vladimír Ferko
Zakon smotany

Motto: “Zákonite ako na mlieku vzniká smotana, v ľudskej spoločnosti vzniká spoločenská smotánka. Ich spoločný znak – plesnivieť začínajú vždy zvrchu…” (Vladimír Ferko)

Po celé stáročia je v radoch šľachty zreteľný diferenciačný proces, zjavne každá spoločenská vrstva, stav či trieda má naďalej tendenciu štrukturovať sa, spomedzi rovných sa vždy vyčleňujú – rovnejší, či prví medzi rovnými. V ruskom komunizme či v nemeckom nacizme hierarchicky najvyššie stáli členovia strany s najnižším číslom partajnej legitimácie. Recidívy týchto kritérií sme historicky nedávno zaznamenali v tzv. disidentskom hnutí a pri vzniku politických strán…

Nik z vierchušky si neuvedomoval svoj osobný podiel na degenerácii socializmu, nik nepociťoval vinu za zločiny, ani za konkrétnych 254 vrážd, za desaťtisíce stranou a vládou poznačených osudov, za rozdelenie spoločnosti na privilegovaných a tých ostatných.

Izolácia od ostatnej spoločnosti, nedostatok kvalitného vzdelania, dlhodobá absencia konkrétnej zmysluplnej práce a napokon aj tu i tam sa prejavujúca tendencia uzavierať sobáše medzi seberovnými alebo ešte seberovnejšími, to už boli príznaky, že „šľachta“ sa počínala stávať dedičnou. Keby sa bolo potvrdilo ich presvedčenie, že o geopolitickom vývoji strednej Európy je na 150 rokov rozhodnuté – bol by vývoj partokracie zrejme pokračoval tým smerom.

A vtedy, keď jej vývoj horúčkovito dozrieval – FINE! Teda koniec…

Paradoxné je, že táto „nová trieda“ sa vrchovatou mierou pričinila o prekvapivo rýchly a nečakaný krach „reálneho socializmu“, ktorému, ak ho personifikujeme, nik, celkom nik neprišiel na pomoc. Ani armády bratských štátov, ani ľud. A to je samo osebe výrečné svedectvo, spoločnosť ho odvrhla ako systém.

Červená šľachta nebola historicky opodstatnená, nestala sa tou potrebnou riadiacou elitou, ktorá musí mať v štáte kredit a autoritu. Zaiste aj preto zohrala na javisku našich dejín zväčša len grotesknú frašku.

Na tomto fakte nič nemení ani korunovácia červenej šľachty v Havlovej amnestii, ktorá jej dala – prihrala beztrestnosť a ponechala jej všetko, čo za štyridsať rokov stihla narabovať. Keby papaláši mohli, stihli by Slovensku zašantročiť i Vysoké Tatry. A nezanikla nadutosť, arogancia a krikľavá okázalosť zbohatlíkov tancujúcich opäť dobový tanec okolo navrátivšieho sa zlatého teľaťa.

Na scénu sa vrátila i zlatá mládež. Jedna milionárska krásamička zrazila tri deti v Ivánke pri Dunaji, nafetovaná za volantom, zmohla sa len na charakteristické výroky – ja si to vybavím, ja si môžem kúpiť celú Ivánku…

Červená „šľachta“ nebola historicky opodstatnená, zaiste najmä preto zohrala na javisku našich dejín iba grotesknú frašku. Tá najnovšia „smotánka“ taktiež nebude šľachtou, napriek miliónom, ba miliardám, napriek masívnym investíciám do pôdy, nehnuteľností, zlata a briliantov, napriek masívnemu umiestňovaniu kapitálu v zahraničí. To už sú (a ešte len budú!) iba zbohatlíci. So všetkým, čo k tomuto stavu odpradávna prináleží i so svojim milionárskym  folklórom…

 

(Záver)

 

Foto zdroj:http://www.lidovky.cz/foto.aspx?c=A141201_133942_ln_kultura_hep&foto=GLU36756d_krizan_2.jpg