Vladimír FERKO: Zákon smotany – 3. časť

Autor: Vladimír Ferko
Zakon smotany

Motto: “Zákonite ako na mlieku vzniká smotana, v ľudskej spoločnosti vzniká spoločenská smotánka. Ich spoločný znak – plesnivieť začínajú vždy zvrchu…” (Vladimír Ferko)

Po celé stáročia je v radoch šľachty zreteľný diferenciačný proces, zjavne každá spoločenská vrstva, stav či trieda má naďalej tendenciu štrukturovať sa, spomedzi rovných sa vždy vyčleňujú – rovnejší, či prví medzi rovnými. V ruskom komunizme či v nemeckom nacizme hierarchicky najvyššie stáli členovia strany s najnižším číslom partajnej legitimácie. Recidívy týchto kritérií sme historicky nedávno zaznamenali v tzv. disidentskom hnutí a pri vzniku politických strán…

Šľachta bola dlhý čas rozhodujúcou spoločenskou silou. Štatistika zo 40. rokov devätnásteho storočia uvádza, že Uhorsko spolu so Sedmohradskom malo asi 12 miliónov obyvateľov – počet šľachticov presahoval 800 tisíc duší. Čiže jeden šľachtic na šestnásť‘ obyvateľov! Pripomeňme, že v predrevolučnom Francúzsku pripadal jeden šľachtic na sto obyvateľov, v Čechách na osemsto, v Rakúsku na tristopäťdesiat. Počtom šľachticov sa Uhorsko približovalo Poľsku, kde každý jedenásty človek bol šľachtic – dôsledky tohto faktu sú na poľskej spoločnosti dodnes očividné. Na Slovensku boli najpočetnejší – zemani! Bolo ich asi štyridsaťtisíc, teda dve percentá obyvateľstva. Český spisovateľ Karel Kálal ich vo svojich Slovakofilských spisoch charakterizuje takto:“když byla robota (1848) zrušena, co si měli zemané počít? Rozumovali ve smyslu slovenského pořekadla: Pracovati neumím a žebrat se stydím. Dali se do služeb vládě… Maďarisace, majíci v službách zemany… – toť obsah hrozného slovenského utrpení.“

Touto historicky poslednou zmenou kostýmov prispeli slovenskí šlachtici o. i. aj k účelovému maďarizačnému mýtu, že Slováci šľachtu nikdy nemali. V histórii šľachty u nás, jej vzniku, premien, vírení a neustálom prevrstvovaní je zreteľný i jej pokračujúci úpadok vyúsťujúci v mnohých rodoch do zjavnej degenerácie. Kým v jej prvopočiatkoch sa medzi najpoprednejších mužov mohli prepracovať, prebojovať vskutku iba vyberaní muži mnohých predností, neskôr na to isté postavenia stačia náhodné zásluhy, žičlivá príležitosť, či úspechy v kapitalistickom podnikaní a na sklonku devätnásteho storočia už iba peniaze, bez ohľadu na to, akým spôsobom boli nahromadené. V sedemnástom storočí povýšili na Orave do šľachtického stavu 24 richtárov iba za to, že sa nepridali k povstaniu Gašpara Piku. Svedkovia z radov poddaných, ktorí svedčili v prospech grófa Bakiča, ktorý uniesol Zuzanu Forgáčovú, pochodili tak isto. Olejkár Matej Toček z Kláštora pod Znievom si už priamo kúpil zemianstvo za 80 tisíc zlatých…

Revolučné marcové zákony 1849 šľachtu zrovnoprávnili a zákony z roku 1918 ju ako stav zrušili, na dvere strednej Európy zaklopala demokracia. Ale skôr ako sa tak stalo, šľachtici ešte stihli osiať okolia svojich sídel rodovými génmi (efekt známy v prírode), Veruže nik nezráta, v žilách koľkých ľudí  koluje „modrá krv“, koľko ich je okolo Budatína (napríklad), keď len v Jelenci (Gýmeš) sa po smrti posledného grófa Forgáča prihlásilo na súde 46 materí o podiel na dedičstve pre svojich ľavobočkov. Dramatická chvíľa, keď túžba po majetku je silnejšia ako málo výnosná mravopočestnosť. Pri písaní knihy Láska na Slovensku som natrafil na množstvo faktov svedčiacich o tom, že zdatné slovenské plebejky v ľanových košieľkach vzrušovali grófov a barónov oveľa viac ako ich dengľavé telnaté matróny ušnorované v brokátoch…

(Pokračovanie, 3. časť zajtra, 5. 4. 2017)