Vládna koalícia začala bojovať o voličov cez zvyšovanie platov

Vláda opäť hovorí o zvyšovaní platov štátnych zamestnancov. Malo by ísť o desaťpercentné zvyšovanie v budúcom roku, aj v roku 2020.

Dokopy mzdy vo verejnom sektore by mali pocítiť 20 percentné zvýšenie  v priebehu dvoch rokov oproti súčasnosti. Na podobných sumách sa zhodujú aj odborári. Stúpnuť by mala aj minimálna mzda.

Koalícia chce pred sociálnych partnerov predstúpiť s opatreniami. Jedným z nich by mala byť  garancia rastu minimálnej mzdy vrátane  platov vo verejnom sektore v rokoch 2019 a 2020.

„Ak platy ľudí stúpnu o desať percent a v budúcom o ďalších desať percent, sme pripravení podpísať aj dvojročnú dohodu“, povedal Jozef Kollár, prezident Konfederácie odborových zväzov.

Vládny trojlístok ešte presné čísla nezverejnil, avšak sa pohráva o 10% ročnom raste mzdy. Zvyšovanie by sa však malo dotknúť aj učiteľov či zdravotných sestier. Mzdy zamestnancov štátu, ktorých je viac ako 200-tisíc, pritom nie sú financované len zo štátneho rozpočtu, ale aj z územnej samosprávy či verejnoprávnych organizácii.

V súčasnosti sú zamestnanci verejnej správy platení „tabuľkovo“. Aktuálne je 14 tarifných tried, zamestnanci sa do nich radia na základe vzdelania a odpracovaných rokov. Napríklad školníci či kuchári majú platovú triedu nižšiu, ako je minimálne mzda, tá je dnes vo výške 480 eur. Ich trieda začína na 376 eur. Zamestnávatelia im preto musia plat dorovnávať, aby  dostali zákonom stanovenú minimálnu mzdu.

Odborníci už dlhodobo poukazujú na to, že štát je najhorší zamestnávateľ, pretože nerešpektuje vlastné pravidlá o minimálnej mzde, ktorá je stanovená zákonom.

Zamestnávatelia v súkromnom sektore zas odkazujú štátnym predstaviteľom, aby sa začal štát zaoberať odbyrokratizovaniu  podnikateľov a znížil odvodové a daňové zaťaženie.

Foto/zdroj: https://www.prestamosfrescos.com/mx/prestamos-por-internet