Vo Vysokých Tatrách chcú prepojiť zubačku s traťami električiek

Tatranci a návštevníci našich veľhôr sa dočkajú nových vlakov, ktoré budú premávať po Ozubnicovej železnici medzi stanicami Štrba a Štrbské Pleso. Päť moderných vlakov by malo nahradiť súčasné súpravy, ktoré sú v prevádzke od roku 1969.

Železnice SR plánujú aj prepojenie takmer päťkilometrovej Ozubnicovej železnice, známej ako zubačka, s traťami Tatranskej elektrickej železnice (TEŽ). Po nej jazdia električky zo Štrbského Plesa do staníc v Starom Smokovci, v Tatranskej Lomnici a v Poprade. Cestujúci zo Štrby do ďalších tatranských staníc by tak nemuseli prestupovať na Štrbskom Plese. Po oboch tratiach by mohli jazdiť nové vlaky.

„V súčasnosti pripravujeme projektovú dokumentáciu k rekonštrukcii celej trate medzi Štrbou a Štrbským Plesom,“ informovala hovorkyňa Železníc SR Martina Pavlíková. „Železnice predložili požiadavku na riešenie celého koľajiska v stanici Štrbské Pleso za účelom možnosti križovania a obehu súprav. Po doriešení problematiky sa do dvoch mesiacov ukončia projektové práce. Potom bude prebiehať investičná činnosť pre zabezpečenie stavebného povolenia.“

Následne sa uskutoční výberové konanie na zhotoviteľa prác. Termíny začiatku a ukončenia prác, ako aj finančné náklady na projekt rekonštrukcie trate zatiaľ nie sú známe.

(lbr)

Foto: autorka